Källkoden för /anders.enges/om/why.asp
<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->
<h4>Varför finns dessa sidor?</h4>
<p>Några söker på Internet efter nöjen och andra har en mer pragmatisk
<img name="home" src="../images/home.gif" width="209" height="312" border="0" align="right" alt="En bild" title="" />
syn på nätet. Själv har jag alltid sett internet som en informationskälla,
mest för programkod eftersom jag arbetar inom den branschen. </p>
<p>
Dessa sidor började väl som alla andra. Jag tänkte: "klart man måste finnas på nätet",
och kastade ihop några patetiskt amatörmässiga sidor. Efter hand ökade ambitionsnivån och
jag började se på innehållet. Eftersom jag alltid har använt det skrivna ordet som en
inlärningsmetod, så föll det sig naturligt att skriva ner sådant jag höll på att lära mig.
Jag har alltid tyckt att det bästa sättet att lära sig något är att skriva om ämnet i fråga.
</p>
<h4>Österbotten</h4>
<p>För en tid sedan förekom en s.k. "framtidsdebatt" i de österbottniska medierna, och
ungefär då började jag själv fundera på varför det finns så få finlandssvenska
websidor om mina egna intresseområden. De försök som finns är oftast politiskt orienterade och
jag har inte hittat några obundna kunskapsajter som är gjorda i mina hemtrakter. Däremot finns det
ett antal katastrofala försök, där de beslutande trott att man kan kompensera bra idéer med en
stor budget. Det finns dock en hel del duktigt folk i regionen, och jag tror att en
obunden sajt skulle kunna vara till en viss nytta i den regionala utvecklingen. Åtminstone
så borde dessa sidor inte kunna sabotera utvecklingen. 
</p>
<p>
Jag har hittat svenska, norska och - framför allt - amerikanska sidor, men inga finlandssvenska.
Eftersom jag är finlandssvensk så störde detta mig och dessa sidor är ett försök att få en
österbottnisk "nätindentitet" till stånd. (Jo, jag vet att detta låter pretentiöst,
men man får väl försöka.)
</p>
<h4>Fortsatt utveckling</h4>
<p>
Jag har diskuterat denna fråga med likasinnade och till min glädje kunnat
konstatera att det finns andra som kunde tänka sig att skriva för nöjets skull, utan att
kräva ersättning.
</p>
<p>
Ett annat alternativ som jag dock övervägt är att lägga ner hela projektet och återgå till
att "skriva för byrålådan". Jag har egentligen ingen som helst extra tid att skriva
  dessa sidor, utan det blir i så fall nattarbete. Min arbetsgivare ser närmast negativt
på dessa sidor och jag får ingen som helst ersättning för detta arbete. Men samtidigt hör jag
nu som då någon berätta att de har haft nytta av sidorna och detta kan väl i och för sig ses som
en belöning. Jag tror de flesta människor någon gång har ett behov att känna sig nyttiga, och dessa
sidor kan eventuellt ses som ett försök att göra mig nyttig för min omvärd. Jag har dock inga
stora förhoppningar.
</p>
<p>För tillfället så får väl projektet fortätta en tid till.</p>
<!--#include file="../inc/footer.asp" -->