några sidor på nätet om släktforskning

Enges, Karl Johansson


Far : Kulp (Thors), Johan Johansson*
f. Vörå, Lomby d. Vörå
Kulp, Johan Eriksson* f. d. + 83/13
Heinull, Anna Mårensdotter* f. d. + 38/9
Mor : Enges, Anna Lisa Mattsdotter*
f. Vörå, Lålax d. Vörå
Kafwus, Matts Mårtensson* f. d. + 12/5
Jåssis, Maria Johansdotter* f. d. + 12/5

Personakt för Enges, Karl Johansson

Född  Vörå, Lålax
Död 


Familj

Maka: Sandström, Maria Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå
  Son Enges, T K Begränsad
  Dotter Enges, Anna Lisa Karlsdotter f. Vörå, Lålax d. Vörå
  Son Enges, J A Begränsad
  Son Enges, E K Begränsad
  Son Enges, Karl Lennart f. d.
  Son Enges, O K Begränsad
  Dotter Enges, S M K Begränsad
  Dotter Enges, A M K Begränsad


Noteringar

Flyttade år 1905 med familj till Måsa hemman i Lålax.

Finlands Allmänna Tidning no 185 13.08.1908
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=7&action=entryPage&id=621862&pageFrame_currPage=2 ]

Enär undertecknade vid sökt lagfart å 13/72 mantal af Måsa skattehemman N:o 4 i Lålax by af Vörå socken, icke kunna tillförlitligen styrka våra företrädares åtkomst och egdarätt till sagda
hemmansdel, varda jemlikt Häradsrättens iVörå, Oravais och Maxmo socknars tingslag beslut af den 3 Oktober 1906, den eller de, som med stöd af bättre rätt vilja lagfarten hindra, härmed uppmanade att sin talan derom vid bemalde Häradsrätt utföra och stämning dertill uttaga inom natt och år efter det denna,kungörelse blifvit tredje gången i landets officiela tidningar offentliggjord, vid äfventyr att lagfart oss meddelas. Vörå, den 13 Juli 1908.
Karl Johansson Enges
Maria Johansdotter Enges


Släktskap

Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):

     Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby    
Far       Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB)    
Far        Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby    
Far         Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby    
Far          Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå    
Far           Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå    
Son          Enges, Karl Johansson f. Vörå, Lålax d.    
 

Senast uppdaterad: