några sidor på nätet om släktforskning

Mårten Andersson


Far : Anders Mickelsson


Mor : Enges, Lisa Samuelsdotter
f. 3.1690 Vörå, Lålax d. Vörå, Lålax
Enges, Samuel Thomasson d. ~ 1697 + 2/1
Barbro Larsdotter d. ~ 1697 + 2/1

Personakt för Mårten Andersson

Född  Vörå, Bertby Ordinarie häradsting i Vörå år 1779 den 7 Februari:? "Länsman Georg Oxe angifver Änkan hustru Elisabeth Samuelsdotter ifrån Bertby hwilken friwilligt tilstår och bekänner, at hon med ogifte Anders Mickelsson dersammastädes kiötslig beblandelse haft och barn aflat, som nästlidne September månad födth, warandes Anders Mickelsson för detta lägersmåhl wid sidste ting d. 8 nästledne octobris dömd, men kånen har då legat på barnsäng och eij kunnat til Tinget framkomma, hon befinnes intet til förne wara med lägersmåhlssynd beträdd, Ty Saakfälles hon för detta Lönskaläger til 20 mark Smts böter efter Kongl. Förordn: af d. 22 Maii 1695, der hon skal stå en Söndag på plichtepallen samt undergå uppenbar skrift det 9 Cap:§4. Kyrkiolagen." 161


Släktskap

Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):

     Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby    
Far       Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB)    
Far        Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby    
Mor         Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby    
Far          Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby    
Far           Kullas, Anders Mårtensson f. Vörå, Lotlax d. Vörå, Myrbergsby    
Mor            Kullas, Maria Mattsdotter f. Vörå, Lotlax d. Vörå, Lotlax    
Mor             Skotar, Margetha Mattsdotter f. Vörå, Palvis d. Vörå, Lotlax    
Far              Enges, Matts Persson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Palvis    
Far               Enges, Per Thomasson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Lålax    
Far                Enges, Thomas Mårthensson d. före 1712   
Son               Enges, Samuel Thomasson d. ~ 1697   
Dotter              Enges, Lisa Samuelsdotter f. 3.1690 Vörå, Lålax d. Vörå, Lålax    
Son             Mårten Andersson f. Vörå, Bertby    
 

Källor

161  Rolf Rönnqvist, Vasanejdens släktforskare r.f. årsbok nr 4 1988, s. 50

Senast uppdaterad: