några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.2 _COOKIE

_COOKIE arrayen innehåller information om cookies.

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

Klicka här för att sätta en cookie till (kräver Javascript)

 

OBS! I version 4.0.6 finns inte _COOKIE utan du måste använda HTTP_COOKIE_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen.

<?php
    
# visa alla _COOKIE variabler
    
echo "<table>";
    echo
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach(
$_COOKIE as $key=>$value)
    {
        echo
"<tr><td valign=\"top\"><font size=\"1\">";
        echo
"\$_COOKIE[\"";
        echo
$key ;
        echo
"\"]" ;
        echo
"</font>&nbsp;</td><td><font size=\"1\">";
        echo
$value ;
        echo
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo
"</table>";
?>
Listning 1.7.2.1 - samples/s48.php

NamnVärde
Resultat av listning 1.7.2.1

   Börja härPHP variabler_COOKIE