några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.4 _POST

_POST arrayen innehåller information om URL parametrar. Fyll i formuläret nedan för att få en form post utförd

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

namn guru

 

OBS! Beroende på version och konfiguration kan _POST även heta HTTP_POST_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen. (Skapa en sida med en form som har sidan med phpinfo() som action)

<?php

    
# visa alla _POST variabler
    
echo "<table>";
    echo
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach(
$_POST as $key=>$value)
    {
        echo
"<tr><td valign=\2top\"><font size=\"1\">";
        echo
"\$_POST[\"" ;
        echo
$key ;
        echo
"\"]" ;
        echo
"</font></td><td><font size=\"1\">";
        echo
$value ;
        echo
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo
"</table>";
?>
Listning 1.7.4.1 - samples/s50.php

NamnVärde
Resultat av listning 1.7.4.1

   Börja härPHP variabler_POST