några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Endimensionella Flerdimensionella

1.6.2 Flerdimensionella

<?php
    
# skapa en 10*10 array med multiplikationstabellen
    
for ( $rad = 1; $rad <= 10; $rad++)
    {
        for (
$kolumn = 1; $kolumn <= 10; $kolumn++ )
        {
            
$multi[ $rad ][ $kolumn ] = $rad * $kolumn;
        }
    }
    
    
# visa ett värde
    
echo "5*7= {$multi[5][7]}<br>";
    
    
# detta kommer inte att fungera eftersom {} behövs
    
echo "5*7= $multi[5][7]<br>";

    
# detta funkar dock
    
echo "7*6= " . $multi[7][6] . "<br>";    
?>
Listning 1.6.2.1 - samples/s44.php

5*7= 35
5*7= Array[7]
7*6= 42
Resultat av listning 1.6.2.1

En Array kan innehålla nästan vad som helst; även andra arrays.

Array av strängar

Teckensträngar kan även hanteras som arrays.

<?php
    
# teckensträngar kan hanteras som arrays
    
$namn[] = "Anders";
    
$namn[] = "Fredrik";
    
$namn[] = "Eva";
    
$namn[] = "Jonas";
    
    echo
$namn[1][3]; # kommer att ge ett "d"
?>
Listning 1.6.2.2 - samples/s45.php

d
Resultat av listning 1.6.2.2

   Börja härArraysFlerdimensionella