några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Blog Röstning Din uppgift

2.7.3 Din uppgift

 1. UPPGIFT 2:
  Content-Length i HTTP headern (se föregående sidas kod) säger hur stor filen är. Se till att detta visas i KB och med 2 decimaler i tabellen. Sök fram info om number_format samt övriga behövliga funktioner.
  OBS! Efter att funktionen kontaktaServern har blivit körd så kommer $headerdata["Content-Length"] att innehålla sidans storlek... (kanske)

  Beräknad tidsåtgång: ca. 0,5h.

 2. UPPGIFT 3:
  Ändra programmet så att det i tabellen visas

  +
  om sidan finns
  - om sidan inte finns
  ? om servern inte svarade

  Se till att detta visas före filens namn i tabellen, och se till att det bara visas en rad per länk.

  Beräknad tidsåtgång: ca. 1h.

 3. UPPGIFT 4:
  Att ge fulla rättigheter åt alla med chmod 777 i Linux, eller fulla rättigheter åt IUSR_SERVERNAMN i Windows är inte så god idé. Ändra programmet så att länkfilen läggs i en annan katalog än php-filerna (t.ex. data).
  Vilka är de mest restriktiva rättigheter du kan ge åt katalogen som innehåller links.txt samt links katalogen där dina PHP-filer finns. Programmet skall fungera, men inte mer...
  Tips. tag en titt på chmod funktionen

  Beräknad tidsåtgång: ca. 1h.

 4. UPPGIFT 5:
  På föregående sida fanns programkod som automatiskt uppdaterade länkfilen när sidan laddades. Ändra om sidan så att du sätter en länk i början av sidan:
  <a href="links.php?REFRESH=true">Kontrollera alla länkar</a>

  Ändra PHP-koden så att kollaLänkarna funktinen endast körs om REFRESH=true fanns i adressraden. Använd isset och $HTTP_GET_VARS...

  Beräknad tidsåtgång: ca. 0,5h.

 5. UPPGIFT 6:
  Skapa en skild PHP sida. Kalla den insertlink.php Denna sida skall innehålla en form med:
  1. En textbox för URL (adress)
  2. En combobox som skall innehålla siffrorna 1 till 5 för betyget på sidan
  3. En textbox för en kort förklaring över vad detta är för slags sida
  4. En Submit knapp

  När du skrivit in något och submittat skall det du skrivit sättas in i slutet av links.txt på samma sätt som de övriga raderna, med tab mellan de enskilda uppgifterna.
  Tips: tag en till på fopen, flock och fputs

  Beräknad tidsåtgång: ca. 1h.

 6. EXTRA UPPGIFT FÖR DEN SOM VILL STILA LITE:
  På sidan strings_reg_ex.php visas kod som öppnar en websida och (bland annat) hämtar titeln från sidan. Du kanske lade märke till att formen i ovanstående uppgift inte hade någon textbox för titel. (Jag hoppas du beaktade detta i koden.)
  Skapa en funktion som får en URL som parameter och som returnerar sidans titel (om någon).
  Använd denna funktion i samband med skrivning till länkfilen, så att titel kommer automatiskt.
   UppgifterUppgift 6Din uppgift