några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Kataloger Filer Filmanipulation Läsning Skrivning HTML

1.14.3 Filmanipulation

copy

Kopierar en fil:

<?php
    
# radera filen testa.txt
    
unlink ( "testa.txt" );

    
# visa om den finns eller inte
    
echo file_exists ( "testa.txt" ) ? "Finns<br />" : "Finns inte <br />";


    
# kopiera en fil från data katalogen till nuvarande katalog
    # kopian skall heta "testa.txt"
    
if ( copy ("./data/main.txt", "testa.txt" ) )
    {
        echo
"kopierade filen<br />";
    }
    else
    {
        echo
"kopierade <b>inte</b> filen<br />";
    }

    
# visa om den finns eller inte
    
echo file_exists ( "testa.txt" ) ? "Finns<br />" : "Finns inte <br />";
?>
Listning 1.14.3.1 - samples/s131.php

Finns
kopierade inte filen
Finns
Resultat av listning 1.14.3.1

unlink

Raderar en fil. Se ovanstående exempelkod.

   Börja härFilhanteringFilmanipulation