några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Kataloger Filer Filmanipulation Läsning Skrivning HTML

1.14.1 Kataloger

chdir

chdir används för att byta aktuell katalog. När ett PHP skript startas antas aktuell katalog alltid vara densamma som den php-filen finns i.

<?php
    $curdir
= getcwd();
    echo
$curdir . "<br />";
    
chdir("..");
    echo
getcwd() . "<br />";
    
    
# byt tillbaka
    
chdir( $curdir );
    echo
getcwd() . "<br />";
?>
Listning 1.14.1.1 - samples/s122.php

/home/vhome/enges.org/www/phpkurs
/home/vhome/enges.org/www
/home/vhome/enges.org/www/phpkurs
Resultat av listning 1.14.1.1

getcwd

Aktuell katalog. Se ovanstånde exempel.

mkdir och rmdir

mkdir skapar en katalog. Den andra parametern anger mode (se beskriningen för chmod). rmdir tar bort katalogen. Se exemplet nedan:

<?php
    
    
# skapa katalogen
    
mkdir("test", 0777);

    
# byt till den
    
chdir("test");
    
    
# visa nuvarande katalog
    
echo getcwd() . "<br />";

    
# byt tillbaka
    
chdir("..");

    
# tag bort katalogen
    
rmdir("test");
?>
Listning 1.14.1.2 - samples/s123.php

/home/vhome/enges.org/www/phpkurs
Resultat av listning 1.14.1.2

opendir, readdir och closedir

Används för kataloglistningar

Kunde inte öppna filen