några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Referens parametrar Dynamiska funktioner

1.5.1 Referens parametrar

I VB kan man använda ByRef och ByVal för att ange hur parametrar skall hanteras. Motsvarande koncept finns även i PHP, där man använder & för referenser.

<?php
    
# observera & tecken före den senare parametern
    
function medReferens( $värdet, &$referens)
    {
        
# ändrar på värdena
        
$referens = 1;    
        
$värdet = 22;
        return
$värdet * 10;
    }    
    
    
# ger variablerna startvärden
    
$siffra = 100.22;
    
$nummer = 129;

    
# skriver ut värdena
    
echo "\$siffra " . $siffra . "<br />";
    echo
"\$nummer " . $nummer . "<br />";

    
# åberopar funktionen och skriver ut returvärdet
    
echo medReferens( $nummer , $siffra) . "<br />";

    
# skriver ut värdena
    # siffra har ändrat, men inte nummer        
    
echo "\$siffra " . $siffra . "<br />";
    echo
"\$nummer " . $nummer . "<br />";
?>
Listning 1.5.1.1 - samples/s37.php

$siffra 100.22
$nummer 129
220
$siffra 1
$nummer 129
Resultat av listning 1.5.1.1

   Börja härFunktionerReferens parametrar