några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Räckvidd Kontroll Konstanter

1.4.2 Kontroll

isset

För att kontollera om en variabel finns kan man använda isset funktionen. Se nedanstående kod:

<?php
    $variabel
= "TEST";
    if ( isset(
$variabel ) )
    {
        echo
"varabeln \$variabel finns och har värdet " . $variabel . "<br />";
    }
    else
    {
        echo
"varabeln \$variabel finns <b>inte</b><br />";
    }
    if ( isset(
$variabel2 ) )
    {
        echo
"varabeln \$variabel2 finns och har värdet " . $variabel2 . "<br />";
    }
    else
    {
        echo
"varabeln \$variabel2 finns <b>inte</b><br />";
    }
?>
Listning 1.4.2.1 - samples/isset1.php

varabeln $variabel finns och har värdet TEST
varabeln $variabel2 finns inte
Resultat av listning 1.4.2.1

   Börja härVariablerKontroll