några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

5.1 Nyckelord

NyckelordFil
![loperander.php]  
!=[loperander.php]  
$[soperander.php]  
%=[tilldelning.php]  
&[soperander.php]  
>[loperander.php]  
>=[loperander.php]  
<[loperander.php]  
<<<[here.php]  
<=[loperander.php]  
*[operander.php]  
*=[tilldelning.php]  
+[operander.php]  
++[operander.php]  
+=[tilldelning.php]  
-[operander.php]  
--[operander.php]  
-=[tilldelning.php]  
->[soperander.php]  
.[operander.php]  
.=[tilldelning.php]  
/[operander.php]  
/=[tilldelning.php]  
=[tilldelning.php]  
==[loperander.php]  
=>[soperander.php]  
?[soperander.php]  
? oeratorn[styrsatser.php]  
@[soperander.php]  [fel.php]  
_GET[_get.php]  
_POST[_post.php]  
_REQUEST[_request.php]  
_SERVER[_server.php]  
_SESSION[_session.php]  
abs[nummer.php]  
acos[nummer.php]  
action[input_type.php]  
allow_url_fopen[security.php]  [filerna_fil3.php]  
AND[loperander.php]  
array[array.php]  
array_count_values[array_man.php]  
array_flip[array_man.php]  
array_keys[array_man.php]  
array_merge[array_man.php]  
array_pop[array_sq.php]  
array_push[array_sq.php]  
array_shift[array_sq.php]  
array_unshift[array_sq.php]  
array_values[array_man.php]  
arsort[array_sort.php]  
Asc[strings.php]  
asin[nummer.php]  
asort[array_sort.php]  
atan[nummer.php]  
atan2[nummer.php]  
base_convert[nformat.php]  
basename[filerna_kat.php]  
BCD[stora.php]  
bcmath[stora.php]  
bilder[bilder.php]  
bindec[nformat.php]  
boolean[variabler.php]  
break[styrsatser.php]  [loopar.php]  
ceil[nkonvert.php]  
chdir[filerna_kat.php]  
checkbox[input_cr.php]  
checkdnsrr[network.php]  
chmod[filerna_fil.php]  
chr[strings_van.php]  
Chr[strings.php]  
closedir[filerna_kat.php]  
combobox[input_list.php]  
continue[loopar.php]  
copy[filerna_fil2.php]  
cos[nummer.php]  
count[array_cc.php]  
current[array_cc.php]  
date[datum.php]  
datum[variabler.php]  [datum.php]  
decbin[nformat.php]  
dechex[nformat.php]  
decoct[nformat.php]  
dictionary[arrays_single.php]  
die[fel.php]  
dirname[filerna_kat.php]  
display_error[security.php]  
do[loopar.php]  
double[variabler.php]  
each[array_cc.php]  
ereg[strings_reg_ex.php]  
error_reporting[fel.php]  
exp[nummer.php]  
explode[array_str.php]  
EXTRA UPPGIFT[din2.php]  
fgetc[filerna_fil3.php]  
fgetcsv[filerna_fil3.php]  
fgets[filerna_fil3.php]  
fgetss[filerna_fil3.php]  
file[filerna_fil3.php]  
file_exists[filerna_fil.php]  
fileatime[filerna_fil.php]  
filectime[filerna_fil.php]  
filemtime[filerna_fil.php]  
fileperms[filerna_fil.php]  
filesize[filerna_fil.php]  
flock[filerna_fil4.php]  
floor[nkonvert.php]  
flose[filerna_fil3.php]  
fopen[filerna_fil3.php]  
for[loopar.php]  
foreach[loopar.php]  [array_cc.php]  
Format[strings.php]  
fputs[filerna_fil4.php]  
fread[filerna_fil3.php]  
fsockopen[inter.php]  
fwrite[filerna_fil4.php]  
gd[bilder.php]  
GET[input_type.php]  
get_meta_tags[filerna_fil5.php]  
getcwd[filerna_kat.php]  
gethostbyaddr[network.php]  
gethostbyname[network.php]  
gethostbynamel[network.php]  
getimagesize[slide1.php]  
getmxrr[network.php]  
global[scope.php]  
GLOBALS[scope.php]  [globals.php]  
HERE[here.php]  
hexdec[nformat.php]  
hidden[input_hidden.php]  
htmlentities[strings_conv.php]  
htmlspecialchars[strings_conv.php]  
HTTP_*_VARS[security.php]  
HTTP_COOKIE_VARS[_cookie.php]  
HTTP_ENV_VARS[_env.php]  
HTTP_GET_VARS[_get.php]  
HTTP_POST_VARS[_post.php]  
HTTP_SERVER_VARS[_server.php]  
if[styrsatser.php]  
image[input_knapp.php]  
implode[array_str.php]  
include[filer_php.php]  
include_once[filer_php.php]  
include_path[filer_php.php]  
ini[mail.php]  
input[input.php]  
InStr[strings.php]  
integer[variabler.php]  
is_dir[filerna_fil.php]  
is_executable[filerna_fil.php]  
is_file[filerna_fil.php]  
is_readable[filerna_fil.php]  
is_writeable[filerna_fil.php]  
isset[isset.php]  
keyword[_cookie.php]  
Kommentarer[syntax.php]  
konstanter[konstanter.php]  
krsort[array_sort.php]  
ksort[array_sort.php]  
Lcase[strings.php]  
Left[strings.php]  
Len[strings.php]  
lgc_value[slumptal.php]  
list[array_cc.php]  [array_str.php]  
listbox[input_list.php]  
log[nummer.php]  
log10[nummer.php]  
log_error[security.php]  
logiska operander[loperander.php]  
LTrim[strings.php]  
ltrim[strings_van.php]  
länkar[link_tips.php]  
M_PI[nummer.php]  
mail[mail.php]  
max[array_cc.php]  
method[input_type.php]  
Mid[strings.php]  
min[array_cc.php]  
mkdir[filerna_kat.php]  
mktime[datum.php]  
mt_rand[slumptal.php]  
next[array_cc.php]  
nl2br[strings_conv.php]  
number_format[nformat.php]  
ob_clean[here.php]  
ob_get_contents[here.php]  
ob_start[here.php]  
octdec[nformat.php]  
opendir[filerna_kat.php]  
oper[soperander.php]  
option[input_list.php]  
OR[loperander.php]  
ord[strings_van.php]  
password[input.php]  
PEARL[strings_reg_ex.php]  
PERL[fel.php]  
PHP 4.0.3[security.php]  
PHP 4.0.6[security.php]  
PHP 4.1.0[security.php]  
phpinfo[default2.php]  [security.php]  
pi[nummer.php]  
POST[input_type.php]  
pow[nummer.php]  
preg_match[strings_reg_ex.php]  
preg_match_all[strings_reg_ex.php]  
preg_replace[strings_reg_ex.php]  
procedurer[funktioner.php]  
rad2deg[nummer.php]  
rand[slumptal.php]  
rawurldecode[strings_conv.php]  
rawurlencode[strings_conv.php]  
readdir[filerna_kat.php]  
realpath[filerna_kat.php]  [filerna_fil.php]  
regexp[strings_reg.php]  
regexp i html[strings_reg_ex.php]  
register_globals[security.php]  [globals.php]  
Regular expressions[strings_reg.php]  
Replace[strings.php]  
require[filer_php.php]  
require_once[filer_php.php]  
reset[input_knapp.php]  [array_cc.php]  
return[funktioner.php]  
Right[strings.php]  
rmdir[filerna_kat.php]  
round[nkonvert.php]  
rtrim[strings_van.php]  
RTrim[strings.php]  
safe_mode[security.php]  
select[input_list.php]  
sendmail[mail.php]  
serialize[array_str.php]  
session.auto_start[_session.php]  
session.save_path[_session.php]  
session_start[_session.php]  
sin[nummer.php]  
SMTP[mail.php]  
sortera arrays[array_sort.php]  
Space[strings.php]  
sqrt[nummer.php]  
str_pad[strings_van.php]  
str_replace[strings_van.php]  
strcasecmp[strings_van.php]  
strcmp[strings_van.php]  
StrComp[strings.php]  
String[strings.php]  
string[variabler.php]  
strip_tags[strings_conv.php]  
strlen[strings_van.php]  
strpos[strings_van.php]  
strrev[strings_van.php]  
strrpos[strings_van.php]  
strtolower[strings_van.php]  
strtoupper[strings_van.php]  
submit[input_knapp.php]  
substr[strings_van.php]  
superglobals[security.php]  
switch[styrsatser.php]  
tan[nummer.php]  
text[input.php]  [input.php]  
textarea[input.php]  
tid[datum.php]  
Trim[strings.php]  
trim[strings_van.php]  
Typkonverteringar[variabler.php]  
uasort[array_sort.php]  
UCase[strings.php]  
ucfirst[strings_van.php]  
ucwords[strings_van.php]  
uksort[array_sort.php]  
unlink[filerna_fil2.php]  
unserialize[array_str.php]  
unshift[array_sq.php]  
UPPGIFT 2[din2.php]  
UPPGIFT 3[din2.php]  
UPPGIFT 4[din2.php]  
UPPGIFT 5[din2.php]  
UPPGIFT 6[din2.php]  
urldecode[strings_conv.php]  
urlencode[strings_conv.php]  
while[loopar.php]  
XOR[loperander.php]  

(Mest för att det gick att göra på ett enkelt sätt...)

   Sidokarta mm.Nyckelord