några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

2.1 Uppgift 1

[ Utskriftsversion av denna uppgift ]

 

För att utföra denna uppgift behöver du göra följande:

 • I Linux på skolan:

  1. Öppna File Explorern och gå till u:\public_html
  2. Skapa katalogen php
  3. Starta en texteditor, t.ex. Crimson
  4. Skriv in följande kod:
   <?php
   echo "hello world, i exist";
   ?>
  5. Spara under namnet test.php i ovannämnda php katalog. Tag gärna en snabb titt på hur/om din editor färgkodar syntaxen.
  6. Starta en webbrowser.
  7. Skriv in adressen http://www.cc.puv.fi/~XXXXXX/php/test.php, där XXXXXX är ditt loginnamn på skolans datanät (inklusive begynnelsebokstaven).
  8. Enyoy ;-)

 • På en Windows (2000 eller XP) maskin hemma - förutsatt att du installerat IIS/PHP:

  1. Öppna File Explorern och skapa en katalog på valfri station. Ge katalogen namnet php
  2. Högerklicka på katalogen och välj Sharing and Security
  3. Välj Web Sharing
  4. Välj Share This Folder
  5. Låt "sharen" heta php
  6. Alternativt kan du även skapa din php katalog under katalogen inetpub\wwwroot som skapades av IIS-installationen. I så fall är den redan delad. Jag föredrar dock att skapa separata viruella kataloger för mina olika projekt.
  7. Starta en texteditor, t.ex. Crimson (eller Notepad)
  8. Skriv in följande kod:
   <?php
   echo "hello world, i exist";
   ?>
  9. Spara under namnet test.php i ovannämnda php katalog. Tag gärna en snabb titt på hur/om din editor färgkodar syntaxen.
  10. Starta en webbrowser.
  11. Skriv in adressen http://localhost/php/test.php
  12. Enyoy ;-)

 • Hemmifrån utan tillgång till PHP:

  1. Starta en texteditor, t.ex. Crimson (eller Notepad)
  2. Skriv in följande kod:
   <?php
   echo "hello world, i exist";
   ?>
  3. Spara under namnet test.php på lämplig plats. Tag gärna en snabb titt på hur/om din editor färgkodar syntaxen.
  4. Starta ett SSH program och kontakta skolans Linuxburk.
  5. Se till att skapa en php katalog under public_html
  6. Ladda upp din test.php fil till denna katalog
  7. Starta en webbrowser.
  8. Skriv in adressen http://www.cc.puv.fi/~XXXXXX/php/test.php, där XXXXXX är ditt loginnamn på skolans datanät (inklusive begynnelsebokstaven).
  9. Enyoy ;-)

 • Per definition är du nu en PHP-programmerare. Det enda som återstår är att fylla på med lite detaljer...

 • OBS! Hädanefter kommer jag inte mer instruera separat för skolans Linux, respektive en eventuell hemmainstallerad IIS.
   UppgifterUppgift 1