några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3.9 Validering

Den enklaste formen av validering är att låta JavaScript sköta om detta redan på klienten. Se även Uppgift 1.5 (ep1.php)

<?php
include_once("guestcode3.php");
?>
<html>
      <head>
        <title>En g&auml;stbok</title>

        <script>
        <!--
        function kolla()
        {
            // kontrollera om det står något i formen med namnet
            // myform och textboxen vem
            if (document.myform.vem.value.length == 0)
            {
                alert("Du måste ange namn.");
                return false;
            }
            if (document.myform.elpost.value.length == 0)
            {
                alert("Du måste ange elpost.");
                return false;
            }
            if (document.myform.arende.value.length == 0)
            {
                alert("Du måste ange ärende.");
                return false;
            }
            if (document.myform.texten.value.length == 0)
            {
                alert("Du måste ange ärende.");
                return false;
            }
        }
        //-->
        </script>

      </head>
    <body>
    <form name="myform" onsubmit="return kolla();">
        <table border="1">
        <tr><td>Namn:</td><td>
            <input type="text" name="vem">
        </td></tr>
        <tr><td>Elpost:</td><td>
            <input type="text" name="elpost">
        </td></tr>
        <tr><td>Ärende:</td><td>
            <input type="text" name="arende">
        </td></tr>
        <tr><td>Text:</td>
        <td>
            <textarea name="texten" rows="5" cols="40"></textarea>
        </td></tr>
        <tr><td>&nbsp;</td><td>
            <input type="submit" name="knapp" value="    Skriv    ">
        </td></tr>
        </table>
    </form>
    <?php
    visa_gästboken
();
    
?>
    </body>
</html>
Listning 2.3.9.1 - samples/guestbook4.php
[Visa i separat fönster]

 

 

 

   UppgifterUppgift 29