några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

2.4 En webbadressbok

[ Utskriftsversion av denna uppgift ]

 

För att testa om man förstår kod kan man med fördel ta ett projekt, strippa ner det till "bare bones" för att sedan börja bygga upp det på nytt med ny funktionalitet.

 

För att testa detta vill jag att du gör följande:

 1. Tag kopior av alla gästbokens filer. Kalla dem urlcode.php, urlbook.php samt urlbook.txt

 2. Ändra koden så att:

  1. Det endast finns en textbox i formen

  2. Datafilen skall bara innehålla webbadresser, en per rad.
   OBS! Se till att dessa adresser börjar med http:// om de är externa.

  3. När man skriver in en adress i textboxen skall den sättas in i textfilen.

  4. Adresserna skall sorteras i stigande ordning innan de visas.

  5. Man skall kunna skriva in en adress i formen www.firma.com, men det skall kontrolleras om det finns http:// i början av adressen. Om inte skall http:// sättas dit innan adressen skrivs till filen.

  6. Man skall kunna klicka på adresserna i listan, och därmed gå till den sida som adressen pekar på.
   PHP skall såldedes sätta dit <a href="adressen">adressen</a> i samband med visningen.

   

Du kan, förutom den kod som finns i uppgift 2, ha nytta av följande php-funktioner:

strcasecmp (se strings_van.php#strcmp)

substr (se strings_van.php#substr)

 

   UppgifterUppgift 3