några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3 En filbaserad gästbok

[ Utskriftsversion av dessa uppgifter ]

 

I sin enklaste form kan ett dataprogram beskrivas på följande sätt:

  1. Vi ger programmet någon form av indata
  2. Programmet behandlar detta data
  3. Programmet visar resultatet av behandlingen

För att exemplifiera detta i PHP så skall vi göra ett lite större system: En gästbok
Detta program kommer att byggas upp del för del, och ni kan konstatera att program inte skrivs uppifrån och neråt, utan att de istället byggs på inifrån och ut genom att sätta in tilläggsfunktionalitet i flera steg.

 

OBS! Ni skall SKRIVA koden som finns. Den är lite svår att bara knycka med Copy/Paste. Om jag märker att ni bara kopierar lägger jag ut allt i pdf-format med bortkopplad copy funktionalitet. Ni kan INTE lära er NÅGONTING genom att bara kopiera...

   UppgifterUppgift 2