några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3.2 Datumformat och sortering

Datum skrivs inte ut som vi vill ha det i Finland. Som datum är skapat är det dock enkelt att plocka ut de enskilda delarna. Året är alltid de fyra första tecknen, månad börjar alltid vid postion fem och är två tecken osv. För detta kan vi använda php-funktionen substr (se strings_van.php#substr). Vill vi att eventuella 0-utfyllnader skall tas bort kan vi omvandla delsträngen till ett heltal med t.ex. casting (se variabler.php)

 

Även sorteringen är enkel, eftersom det finns färdiga funktioner för arraysortering i php (se array_sort.php)

 

Se nedanstående kod:

<html>
      <head>
        <title>En g&auml;stbok</title>
      </head>
    <body>
    <?php
    $innehållet
= file ( "guestbook.txt" ) Or Die("Kunde inte öppna filen");
    

    # sortera i omvänd ordning
    
arsort($innehållet);
    

    
echo "<table border=\"1\">\n";    
    foreach(
$innehållet as $rad )
    {
        
$fälten = explode( "|", $rad );
        
$datum =  $fälten[ 0 ];
        
$vem = $fälten[ 1 ];
        
$elpost = $fälten[ 2 ];
        
$ärende = $fälten[ 3 ];
        
$texten = $fälten[ 4 ];
        

        # plocka ut de olika delarna av datumet och plocka
        # ihop dem igen i rätt ordning
        
$datum = substr($datum, 8, 2) . "." .
                     (int)
substr($datum, 5, 2) . "." .
                     (int)
substr($datum, 0, 4) . " " .
                    
substr($datum, 11);        
        

        
echo "<tr><td>" . $datum . "</td></tr>\n";
        echo
"<tr><td>" . $vem . "</td></tr>\n";
        echo
"<tr><td><a href=\"mailto:" . $elpost . "\">";
        echo
$elpost . "</a></td></tr>\n";
        echo
"<tr><td>" . $ärende . "</td></tr>\n";
        echo
"<tr><td>" . $texten . "</td></tr>\n";        
    }
    echo
"</table>\n";
    
?>
    </body>
</html>
Listning 2.3.2.1 - samples/_l3e.php
[Visa i separat fönster]

 

   UppgifterUppgift 22