några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3.3 En html form

Vi sätter in en helt vanlig html-form i vårt program. Observera att formen sätts "utanför" php-koden och att php-koden skall vara oförändrad från tidigare steg. För mer om formar se forms.php. Man kan med fördel använda t.ex. Dreamweaver för att konstruera formen, eftersom denna inte skrivs i PHP.

 

Du bör framför allt observera name= som används för alla komponenter i formen. Provkör gärna koden nedan genoma att klicka på länken under koden. Skriv in något i textrutorna och klicka sedan på "Skriv" knappen. Tag en titt på hur adressradens URL ändras.

<html>
      <head>
        <title>En g&auml;stbok</title>
      </head>
    <body>
    <form>
        <table border="1">
        <tr><td>Namn:</td><td>
            <input type="text" name="vem">
        </td></tr>
        <tr><td>Elpost:</td><td>
            <input type="text" name="elpost">
        </td></tr>
        <tr><td>Ärende:</td><td>
            <input type="text" name="arende">
        </td></tr>
        <tr><td>Text:</td>
        <td>
            <textarea name="texten" rows="5" cols="40"></textarea>
        </td></tr>
        <tr><td>&nbsp;</td><td>
            <input type="submit" name="knapp" value="    Skriv    ">
        </td></tr>
        </table>
    </form>
    <?php
    
# all PHP kod som tidigare
    # ...
    
?>
    </body>
</html>
Listning 2.3.3.1 - samples/_l3f.php
[Visa i separat fönster]

   UppgifterUppgift 23