några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3.4 Hantering av formdatat med PHP

För att kunna hantera det data som blev sänt av formen behöver vi göra ett tillägg i php-koden

 

Se isset.php, _request.php samt datum.php för mer information.

<html>
      <
head>
        <
title>En g&auml;stbok</title>
      </
head>
    <
body>
    <
form>
        <
table border="1">
        <
tr><td>Namn:</td><td>
            <
input type="text" name="vem">
        </
td></tr>
        <
tr><td>Elpost:</td><td>
            <
input type="text" name="elpost">
        </
td></tr>
        <
tr><td>Ärende:</td><td>
            <
input type="text" name="arende">
        </
td></tr>
        <
tr><td>Text:</td>
        <
td>
            <
textarea name="texten" rows="5" cols="40"></textarea>
        </
td></tr>
        <
tr><td>&nbsp;</td><td>
            <
input type="submit" name="knapp" value="    Skriv    ">
        </
td></tr>
        </
table>
    </
form>
    <?
php
    

    # kontrollera om det fanns "knapp=" i URL raden
    
if ( isset( $_REQUEST[ "knapp" ] ) )    
    {
        
# tag vem= värdet från URL
        
$vem = $_REQUEST[ "vem" ];
        
        
# tag elpost= värdet från URL    
        
$elpost = $_REQUEST[ "elpost" ];
        
        
# tag arende= värdet från URL            
        # observera att man helst inte skall använda
        # åäö i URL sammanhang
        # i PHP går det däremot bra med åäö
        
$ärende = $_REQUEST[ "arende" ];
        
        
# tag texten= värdet från URL            
        
$texten = $_REQUEST[ "texten" ];

        
# tag datum från systemet och formatera detta korrekt
        
$datum = date("Y.m.d H:i");
        
        
# skarva ihop en textsträng som skall kunna skrivas till filen
        
$allt = $datum . "|" . $vem . "|" . $elpost . "|" .
                
$ärende . "|" . $texten ;
                
        
# för tillfället visar vi den bara på sidan och skriver inte
        # till någon fil
        
echo "Du klickade på Skriv och
                följande kommer att sättas i filen<br><pre>"
;
        echo
$allt;
        echo
"<pre>";
    }
    

    # all PHP kod som tidigare
    # ...
    
?>
    </body>
</html>
Listning 2.3.4.1 - samples/_l3g.php
[Visa i separat fönster]

Prova programmet genom att skriva in olika saker i formen...

   UppgifterUppgift 24