några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Avrundning Formatering Slumptal Stora tal

1.10.2 Formatering

number_format

Formatering av nummer

<?php
    $siffran
= 123983.387229;

    
# default format = komma som tusenavdelare
    # och inga decimaler
    # OBS! Returnerar en sträng

    
echo number_format( $siffran ) . "<br>";

    
# 2 decimaler
    
echo number_format( $siffran, 2 ) . "<br>";

    
# 4 decimaler . som tusenavdelare och , som decimaltecken
    
echo number_format( $siffran, 4, ",", "." ) . "<br>";

    
# 2 decimaler mellanslag som tusenavdelare och , som decimaltecken
    
echo number_format( $siffran, 2, ",", " " ) . "<br>";
?>
Listning 1.10.2.1 - samples/s72.php

123,983
123,983.39
123.983,3872
123 983,39
Resultat av listning 1.10.2.1

base_convert

Konvertera mellan olika talsystem. Resultatet blir en sträng

<?php
    
    
# konvertera "FE" från Hex till decimal
    
echo base_convert( "FE", 16, 10 ) . "<br>";

    
# konvertera 232 från Decimal till Hex
    
echo base_convert( 232, 10, 16 ) . "<br>";

    
# konvertera 142 från Decimal till Oktal
    
echo base_convert( 142, 10, 8 ) . "<br>";

    
# konvertera 261 från Decimal till Binär
    
echo base_convert( 261, 10, 2 ) . "<br>";

    
# konvertera 00100101 från Binär  till Decimal  
    
echo base_convert( "00100101", 2, 10 ) . "<br>";


?>
Listning 1.10.2.2 - samples/s67.php

254
e8
216
100000101
37
Resultat av listning 1.10.2.2

bindec

binär till decimal

<?php
    
# konvertera från binär till decimal
    
echo bindec("01010101010101010100") . "<br>";
?>
Listning 1.10.2.3 - samples/s68.php

349524
Resultat av listning 1.10.2.3

decbin, dechex och decoct

decimal till binär

<?php
    
# konvertera från decimal till annan typ
    
echo decbin(18226) . "<br>";
    echo
dechex(18226) . "<br>";
    echo
decoct(18226) . "<br>";
?>
Listning 1.10.2.4 - samples/s69.php

100011100110010
4732
43462
Resultat av listning 1.10.2.4

hexdec

hexadecimal till decimal

<?php
    
# konvertera från hex till decimal
    
echo hexdec("FEFEFE") . "<br>";
?>
Listning 1.10.2.5 - samples/s70.php

16711422
Resultat av listning 1.10.2.5

octdec

Från oktalt talsystem till decimalt

<?php
    
# konvertera från oktal till decimal
    
echo octdec("728") . "<br>";
?>
Listning 1.10.2.6 - samples/s71.php

58
Resultat av listning 1.10.2.6

   Börja härNummerFormatering