några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Avrundning Formatering Slumptal Stora tal

1.10.1 Avrundning

ceil

Avrunda uppåt till närmaste större heltal.

<?php
    $siffra1    
= 3.01;
    
$siffra2     = 9.9999;
    
$siffra3     = -1.9999;
    echo
"\$siffra1 =  $siffra1 och ceil(\$siffra1) = " . ceil($siffra1) . "<br>";
    echo
"\$siffra2 =  $siffra2 och ceil(\$siffra2) = " . ceil($siffra2) . "<br>";
    echo
"\$siffra3 =  $siffra3 och ceil(\$siffra3) = " . ceil($siffra3) . "<br>";
?>
Listning 1.10.1.1 - samples/s64.php

$siffra1 = 3.01 och ceil($siffra1) = 4
$siffra2 = 9.9999 och ceil($siffra2) = 10
$siffra3 = -1.9999 och ceil($siffra3) = -1
Resultat av listning 1.10.1.1

floor

Avrunda neråt till närmaste mindre heltal.

<?php
    $siffra1    
= 3.01;
    
$siffra2     = 9.9999;
    
$siffra3     = -1.9999;
    echo
"\$siffra1 =  $siffra1 och floor(\$siffra1) = " . floor($siffra1) . "<br>";
    echo
"\$siffra2 =  $siffra2 och floor(\$siffra2) = " . floor($siffra2) . "<br>";
    echo
"\$siffra3 =  $siffra3 och floor(\$siffra3) = " . floor($siffra3) . "<br>";
?>
Listning 1.10.1.2 - samples/s65.php

$siffra1 = 3.01 och floor($siffra1) = 3
$siffra2 = 9.9999 och floor($siffra2) = 9
$siffra3 = -1.9999 och floor($siffra3) = -2
Resultat av listning 1.10.1.2

round

Avrundning till närmaste heltal enligt normala avrundningsregler. Se koden nedan:

<?php
    
echo round( 4.5 ) . "<br>";
    echo
round( 4.3 ) . "<br>";
    echo
round( 4.6 ) . "<br>";
    echo
round( 3.5 ) . "<br>";
    echo
round( 4.5 ) . "<br>";

    
# vill du ha ett visst antal decimaler kan du
    # göra följande

    
function myRound( $tal, $decimaler=2 /* 2 som default */)
    {
        
$bas = pow( 10,$decimaler );
        return
round( $tal * $bas) / $bas;
        
    }
    echo
myRound( 4.5111, 3 ) . "<br>"; # tre decimaler
    
echo myRound( 4.5383, 2 ) . "<br>"; # två decimaler
    
echo myRound( 42.18727 ) . "<br>";  # default (2) decimaler
?>
Listning 1.10.1.3 - samples/s66.php

5
4
5
4
5
4.511
4.54
42.19
Resultat av listning 1.10.1.3

 

   Börja härNummerAvrundning