mail1.bet1.puv.fi domänen har inte en mailserver
mail1.bet1.puv.fi är inte en nameserver (domain)
puv.fi domänen har en mailserver
puv.fi är en nameserver (domain)
bet.puv.fi domänen har inte en mailserver
bet.puv.fi är en nameserver (domain)