Detta är $_SESSION["TESTA"] variabelns värde:

Och den sattes på en annan sida...