några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Din uppgift Extra uppgift

2.6.1 Din uppgift

Allmän uppgift

 1. Tillsnyggning
  Skapa / stjäl två bilder - en för föregående- och en för nästalänken. Sätt in dem i din kod istället för << och >> (&lt; och &gt;). Du skall även se till att det blir en korrekt websida henom att se till att <html>, <head>, <body> mm taggar sätts in på sidan. Du har även fria händer att modifiera utseendet ytterligare samt prova med egna bilder...

 2. Filnamn
  Se även till att bildfilens namn visas under bilden.

Uppladdning

I sidan om uppladdning av filer (upload1.php) finns det beskrivet hur man kan ladda upp filer till webbsajten. Tillämpa det som står där med beaktande av följande:

 1. Uppladdning
  Det som laddas upp skall sättas till pictures katalogen. Du behöver modifiera exemplets move_uploaded_file så att den andra parametern börjar med pictures. (använd något i stil med "./pictures/" . $_FIL... för den andra parametern)

 2. Filtyper
  Eftersom nyare php versioner inte har stöd för gif så måste du modifiera koden så att den inte godkänner andra bilder än png och jpeg.

 3. Extra bonusuppgift
  Där du behöver beakta följande:

  1. I mitt uploadexempel (se upload1.php) så raderar jag ju filen omeddelbart. Därifrån får du således exempel på hur filer raderas.

  2. I början av denna slideshowuppgift (se slide1.php) listades bara filernas namn, utan att visa dem.

  3. I uppgift 4 (file_del1.php) visades även där en lista. Denna modifierades senare så att man kunde klicka på en länk och därigenom radera ur filen.

  4. Om man lyckas sända filens namn via url är det troligtvist enkelt att radera denna fil med hjälp av unlink (se filerna_fil2.php#unlink).

  5. Vill man var på säkra sidan så ser man till att lösenorsskydda filraderingssidan. (se aut.php)

  Kan du då göra en separat sida som visar alla bildfiler du har, och som ger dig möjligheten att radera bland filerna bara genom att klicka på filens namn?

   UppgifterUppgift 5Din uppgift