några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

links.php compat.php settings.php source.php main.txt Typisk sida

5.2.1 links.php

Denna fil hanterar navigeringen och nästan allt annat i denna site.

<?php
# Skulle gärna få vara rock'n'roll men är väl mest quick'n'dirty
# Skit samma, den fungerar... Mångfald är bättre än enfald.include_once( dirname( __FILE__ ) . "/compat.php" );
include_once(
dirname( __FILE__ ) . "/settings.php" );

@
set_time_limit ( 120 );

# klassen för (nästan) allt
class linkList
{
        var
$fcontents;        # styrfilens innehåll i en array
        
var $fname;                # länkfilens namn
        
var $thisfile;        # nuvarande fils namn
        
var $currInd ;        # nuvarande index
        
var $nextInd ;        # nästa rads index
        
var $prevInd ;        # föregående rads index
        
var $count ;         # antal rader
        # var $fn;

        
var $lastCurrInd1;
        var
$lastCurrInd2;
        var
$lastCurrInd3;
        var
$lastCurrInd4;
        var
$lastCurrInd5;
        var
$lastCurrInd1Count;
        var
$lastCurrInd2Count;
        var
$lastCurrInd3Count;
        var
$currLev;
        var
$bgrnd ;

        
# constructor
        # Indata:
        # $linkFile - namnet på styrfilen
        
function linkList( $linkFile )
        {

                
$this->fname = $linkFile;
                
$this->thisfile = _ServerData( "PHP_SELF" );

                
# läser in hela styrfilen i en array
                
$this->fcontents = file ( $linkFile );
                
$this->currInd = $this->GetListIndex ( ) ;
                
$this->count = $this->GetListCount( ) - 1;

                
$this->nextInd = $this->currInd == $this->count ?
                                                
1 :
                                                
$this->currInd + 1 ;
                if (
trim( $this->GetNthURL( $this->nextInd ) ) == "" )
                {
                        
$this->nextInd = $this->nextInd == $this->count ?
                                                
1 :
                                                
$this->nextInd + 1 ;
                }
                
$this->prevInd = $this->currInd == 1 ?
                        
$this->count :
                        
$this->currInd - 1 ;

                if (
trim( $this->GetNthURL( $this->prevInd ) ) == "" )
                {
                        
$this->prevInd = $this->prevInd == 1 ?
                                
$this->count :
                                
$this->prevInd - 1 ;
                }
                
$this->CheckAllLevels( );
        }

        
# vilken fil i ordningen är nu aktuell
        
function GetListIndex( )
        {
                
$retval = 0;
                
$curr = basename( $this->thisfile );
                while ( list (
$line_num, $line ) = each ( $this->fcontents ) )
                {
                        if (
trim( strtolower( substr( $line, 0, strpos( $line, "\t" ) ) ) )
                                ==
$curr )
                        {
                                
$retval = $line_num + 1;
                                break;
                        }
                }
                
reset( $this->fcontents );
                return
$retval;
        }

        function
GetNthUrl( $rowNo )
        {
                if (
$rowNo <= count( $this->fcontents ) && $rowNo > 0 )
                {
                        
$theValue = $this->fcontents[ $rowNo -1 ];
                        return
trim( substr( $theValue, 0, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
                }
                else
                {
                        return
"N/A";
                }
        }
        function
GetNthDescription( $rowNo )
        {
                if (
$rowNo <= count( $this->fcontents ) && $rowNo > 0 )
                {
                        
$theValue = $this->fcontents[ $rowNo -1 ];
                        return
htmlentities( substr( $theValue, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
                }
                else
                {
                        return
"N/A";
                }
        }

        function
GetNthDescriptionRaw( $rowNo )
        {
                if (
$rowNo <= count( $this->fcontents ) && $rowNo > 0 )
                {
                        
$theValue = $this->fcontents[ $rowNo -1 ];
                        return
substr( $theValue, strpos( $theValue, "\t" ) );
                }
                else
                {
                        return
"N/A";
                }
        }

        function
GetCurUrl( )
        {
                
$theValue = $this->fcontents[ $this->currInd -1 ];
                return
trim( substr( $theValue, 0, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetNextUrl( )
        {
                
$theValue = $this->fcontents[ $this->nextInd ];
                return
trim( substr( $theValue, 0, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetPrevUrl( )
        {
         
$theValue = $this->fcontents[ $this->prevInd ];
         return
trim( substr( $theValue, 0, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetCurDescription( )
        {
                
$theValue = $this->fcontents[ $this->currInd ];
                return
htmlentities( substr( $theValue, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetNextDescription( )
        {
                
$theValue = $this->fcontents[ $this->nextInd ];
                return
htmlentities( substr( $theValue, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetPrevDescription( )
        {
                
$theValue = $this->fcontents[ $this->prevInd ];
                return
htmlentities( substr( $theValue, strpos( $theValue, "\t" ) ) );
        }

        function
GetListCount( )
        {
                return
count( $this->fcontents ) + 1;
        }

        function
autoNum( $rowNo  )
        {
                if(
$this->currLev == 1 )
                {
                        return
$this->lastCurrInd1Count;
                }
                elseif(
$this->currLev == 2 )
                {
                        return
$this->lastCurrInd1Count .
                                                        
"." .
                                                        (
$this->lastCurrInd2Count);
                }
                elseif(
$this->currLev == 3 )
                {

                                return
$this->lastCurrInd1Count .
                                                        
"." .
                                                        (
$this->lastCurrInd2Count) .
                                                        
"." .
                                                        (
$this->lastCurrInd3Count) ;

                }

        }

        function
theTitleAutoNum( $rowNo )
        {
                return
$this->autoNum( $rowNo ) . " " . $this->theTitle( $rowNo );
        }

        function
theTitle( $rowNo )
        {
                
$description = $this->GetNthDescription( $rowNo );
                
$MyArray = split( '[|]', $description );
                if (
count( $MyArray ) > 2 )
                {
                        return
trim( $MyArray[ 2 ] );
                }
                else
                {
                        return
$this->theText( $rowNo );
                }
        }

        function
theText( $rowNo )
        {
                
$description = $this->GetNthDescription( $rowNo );
                
$MyArray = split( '[|]', $description );
                if (
count( $MyArray) > 1 )
                {
                        return
trim( $MyArray[ 1 ] );
                }
                else
                {
                        return
"";
                }
        }

        function
theTextAutoNum( $rowNo )
        {
                static
$c1, $c2, $c3;
                if(
$this->theLevel( $rowNo  ) == 1 )
                {
                        
$c2 = 0;
                        
$c3 = 0;
                        return ++
$c1 . " " . $this->theText( $rowNo ) ;
                }
                if(
$this->theLevel( $rowNo  ) == 2 )
                {
                        
$c3 = 0;
                        return
$c1 . "." . ++$c2 . " " . $this->theText( $rowNo ) ;
                }
                elseif(
$this->theLevel( $rowNo  ) == 3 )
                {
                        return
$c1 . "." . $c2 . "." . ++$c3 . " " . $this->theText( $rowNo );
                }

        }

        function
theTextRaw( $rowNo )
        {
                
$description = $this->GetNthDescriptionRaw( $rowNo );
                
$MyArray = split( '[|]', $description );
                if (
count( $MyArray) > 1 )
                {
                        return
trim( $MyArray[ 1 ] );
                }
                else
                {
                        return
"";
                }
        }

        function
theLevel( $rowNo )
        {
                
$description = $this->GetNthDescription( $rowNo );
                
$MyArray = split( '[|]', $description );
                return
trim( $MyArray[ 0 ] );
        }

        
# söker senaste länken på nivå 1, 2, 3, 4, och 5
        # används bl.a av PutHistoryList funktionen
        
function CheckAllLevels( )
        {
                
$this->lastCurrInd1 = 0;
                
$this->lastCurrInd2 = 0;
                
$this->lastCurrInd3 = 0;
                
$this->lastCurrInd4 = 0;
                
$this->lastCurrInd5 = 0;
                
$this->lastCurrInd1Count = 0;
                
$this->lastCurrInd2Count = 0;
                
$this->lastCurrInd3Count = 0;

                
$this->count = $this->GetListCount( );
                
$count = $this->count;
                
$currInd = $this->currInd ;
                
$this->currLev = $this->theLevel( $currInd );
                for (
$row = 1; $row <= $currInd; $row++ )
                {
                        
$level = $this->theLevel( $row );
                        if (
$level == 1 && $row <= $count )
                        {
                                
$this->lastCurrInd1 = $row ;
                                
$this->lastCurrInd1Count++;
                                
$this->lastCurrInd2Count = 0;
                                
$this->lastCurrInd3Count = 0;
                        }
                        if (
$level == 2 && $row <= $count )
                        {
                                
$this->lastCurrInd2 = $row ;
                                if (
trim ( $this->getNthURL( $row ) ) != "" )
                                        
$this->lastCurrInd2Count++;
                                
$this->lastCurrInd3Count = 0;
                        }
                        if (
$level == 3 && $row <= $count )
                        {
                                
$this->lastCurrInd3 = $row ;
                                if (
trim ( $this->getNthURL( $row ) ) != "" )
                                        
$this->lastCurrInd3Count++;
                        }
                        if (
$level == 4 && $row <= $count )
                        {
                                
$this->lastCurrInd4 = $row ;
                        }
                        if (
$level == 5 && $row <= $count )
                        {
                                
$this->lastCurrInd5 = $row ;
                        }
                        if (
$this->lastCurrInd2 < $this->lastCurrInd1 )
                        {
                                
$this->lastCurrInd2 = $this->lastCurrInd1;
                        }
                        if (
$this->lastCurrInd3 < $this->lastCurrInd2 )
                        {
                                
$this->lastCurrInd3 = $this->lastCurrInd2;
                        }
                        if (
$this->lastCurrInd4 < $this->lastCurrInd3 )
                        {
                                
$this->lastCurrInd4 = $this->lastCurrInd3;
                        }
                        if (
$this->lastCurrInd5 < $this->lastCurrInd4 )
                        {
                                
$this->lastCurrInd5 = $this->lastCurrInd4;
                        }
                }
        }

        
# sätter ut en lista i stil med Yahoos i formen
        # PHP --> Introduktion --> Objekt och klasser
        # för att folk skall kunna veta hur de kommit till en sida
        
function PutHistoryList( )
        {
                echo
"<a href=\"" . $this->GetNthUrl ( $this->lastCurrInd1 ) . "\">" ;
                echo
$this->theText( $this->lastCurrInd1 );
                echo        
"</a>" ;
                if (
$this->currLev > 1 && $this->lastCurrInd2 <> $this->lastCurrInd1 )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/p.gif\">" ;
                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthUrl ( $this->lastCurrInd2 ) . "\">" ;
                        echo
$this->theText( $this->lastCurrInd2 );
                        echo
"</a>" ;
                }
                if (
$this->currLev > 2 && $this->lastCurrInd3 <> $this->lastCurrInd2 )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/p.gif\">" ;
                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthUrl ( $this->lastCurrInd3 ) . "\">" ;
                        echo
$this->theText( $this->lastCurrInd3 ) ;
                        echo
"</a>" ;
                }
                if (
$this->currLev > 3 && $this->lastCurrInd4 <> $this->lastCurrInd3 )
                {
                        echo
" --> " ;
                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthUrl ( $this->lastCurrInd4 ). "\">" ;
                        echo
$this->theText(        $this->lastCurrInd4 ) ;
                        echo
"</a>" ;
                }
                if (
$this->currLev > 4        and $this->lastCurrInd5 <> $this->lastCurrInd4)
                {
                        echo
" --> " ;
                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthUrl ( $this->lastCurrInd5 ) . "\">" ;
                        echo
$this->theText( $this->lastCurrInd5 ) ;
                        echo
"</a>" ;
                }
        }

        
# sätt ut alla länkar på nivå 1
        
function Putlevel1( )
        {
                
$count = $this->count ;
                
$lastCurrInd1 = $this->lastCurrInd1 ;

                
# hit sätter vi det som skall komma före länklistan, t.ex. <table><tr>...
                
echo "<table border=\"0\" valign=\"top\"><tr valign=\"top\">        ";
                for(
$I = 1 ; $I <= $count; $I++)
                {
                        if (
$this->theLevel( $I ) == 1)
                        {
                                if(
$lastCurrInd1 == $I )
                                {
                                        
# Denna plats kommer vi till om vi antingen har valt exakt
                                        # denna sida eller om den aktuella sidan hör under
                                        # denna nivå 1 sida
                                        
echo "<td><b><a href=\"" ;
                                        echo
$this->GetNthURL ( $I ) ;
                                        echo
"\">";
                                        echo
$this->theText( $I );
                                        echo
"</a></b>\n";
                                        if (
$I < $count -1)
                                        {
                                                echo
"</td><td>";
                                                echo
"<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\"";
                                                echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                        }
                                        echo
"</td>\n";
                                }
                                else
                                {
                                        
# hit kommer vi om aktuell sida inte hör till denna nivå 1 del
                                        
echo "<td><a href=\"" ;
                                        echo
$this->GetNthURL ( $I ) ;
                                        echo
"\">";
                                        echo
$this->theText( $I );
                                        echo
"</a>\n";
                                        if (
$I < $count -1)
                                        {
                                                echo
"</td><td>";
                                                echo
"<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\"";
                                                echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                        }
                                        echo
"</td>\n";
                                }
                        }
                }
                
# hit sätter vi det som skall komma efter länklistan,
                # t.ex. ...</tr></table>
                
echo "</tr></table>";
        }

        
# sätt ut alla länkar på nivå 2
        
function Putlevel2( )
        {

                
# hit sätter vi det som skall komma före länklistan,
                # t.ex. <table><tr>...
                
echo "<table width=\"100%\" border=\"0\" ";
                echo
"cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"linklistCopy\">";

                for (
$I = $this->lastCurrInd1 +1; $I <= $this->count; $I++)
                {
                        if (
$this->theLevel( $I ) == 2 )
                        {
                                if (
$I < $this->count && $this->theLevel( $I + 1 ) > 2)
                                {
                                        
$e = "<font size=\"1\" color=\"#BBBBBB\">&gt;</font>";
                                }
                                else
                                        
$e = "&nbsp;";
                                if(
$this->lastCurrInd2 == $I )
                                {
                                        
# Denna plats kommer vi till om vi antingen har valt exakt
                                        # denna sida eller om den aktuella sidan hör under
                                        # denna nivå 2 sida
                                        
echo "<tr class=\"navSelected\"><td width=\"14\" >";
                                        echo
"<img src=\"./images/pil.gif\" width=\"14\" ";
                                        echo
" height=\"14\"></td><td>";

                                        echo
"<a href=\"" ;
                                        echo
$this->GetNthURL ( $I ) ;
                                        echo
"\">";
                                        echo
"<strong>";
                                        echo
$this->theText( $I );
                                        echo
"</strong></a></td><td align=\"right\">";
                                        echo
$e . "</td></tr>\n";
                                }
                                else
                                {
                                        
# hit kommer vi om aktuell sida inte hör till denna
                                        # nivå 2 del

                                        
if (trim($this->GetNthURL ( $I )) != "")
                                        {
                                                echo
"<tr><td width=\"14\" >";
                                                echo
"<img src=\"./images/tom.gif\" width=\"14\" ";
                                                echo
" height=\"14\"></td><td>";
                                                echo
"<a href=\"" ;
                                                echo
$this->GetNthURL ( $I ) ;
                                                echo
"\">";
                                                echo
$this->theText( $I );
                                                echo
"</a><td align=\"right\">". $e . "</td>\n";
                                        }
                                        else
                                        {
                                                echo
"<tr><td colspan=\"3\">&nbsp;</td></tr>";
                                                echo
"<tr><td colspan=\"3\">";
                                                echo
"<b>" . $this->theText( $I ) . "</b>";
                                                echo
"</tr>\n";
                                        }
                                }
                        }
                        
# behöver inte loopa längre för vi kom till en nivå 1
                        
if ( $this->theLevel( $I ) == 1 )
                        {
                                break ;
                        }
                }
                
# hit sätter vi det som skall komma efter länklistan, t.ex. </tr>...
                
echo "</table>";
        }

        
# sätt ut alla länkar på nivå 3 och 4
        
function PutLevel3( )
        {
                
# hit sätter vi det som skall komma före länklistan,
                # t.ex. <table cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\"><tr>...
                
if( $this->theLevel( $this->lastCurrInd2+1 ) > 2)
                {

                        for (
$row = $this->lastCurrInd2+1; $row <= $this->count ; $row++)
                        {
                                
$curLev = $this->thelevel( $row );
                                if (
$curLev < 5 || $row == $this->lastCurrInd2 )
                                {
                                        if (
                                                        
$row == $this->lastCurrInd3 ||
                                                        
$row == $this->lastCurrInd4 )
                                        {
                                                
# nuvarande fil hör till denna sektion
                                                # sätter nu bara fetstil
                                                # hit kommer koden för nivå 3
                                                
if ( $curLev <= 3)
                                                {
                                                        echo
"<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\" ";
                                                        echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $row ) . "\">\n" ;
                                                        echo
"<strong>";
                                                        echo
$this->theText( $row ) . "</strong></a>\n";
                                                }
                                                else
                                                {
                                                        
# och för nivå 4
                                                        
echo "<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\" ";
                                                        echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $row ) . "\">\n" ;
                                                        echo
"<strong>" ;
                                                        echo
"  " . $this->theText( $row ) ;
                                                        echo
"</strong></a>\n";
                                                }
                                        }
                                        else
                                        {
                                                
# hit kommer koden för nivå 3
                                                
if ( $curLev <= 3)
                                                {
                                                        echo
"<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\" ";
                                                        echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $row ) . "\">\n" ;
                                                        echo
$this->theText( $row ) . "</a>\n";
                                                }
                                                else
                                                {
                                                        
# och för nivå 4
                                                        
echo "<img src=\"../phpkurs/images/box.gif\" ";
                                                        echo
" width=\"14\" height=\"14\">";
                                                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $row ) . "\">\n" ;
                                                        echo
"  " . $this->theText( $row ) . "</a>\n";
                                                }
                                        }
                                }
                                if (
$row > $this->lastCurrInd2 && $this->theLevel( $row+1 ) < 3 )
                                {
                                        break;
                                }
                        }
                        
# hit sätter vi det som skall komma efter länklistan, t.ex. </tr>...
                
}
        }

        
# sätt ut alla länkar till föregående och nästa samt sourcecode
        
function PutNextPrev( )
        {
                
# koden som sätter in föregående
                
echo "<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $this->prevInd ) . "\"";
                echo
"title=\"" . $this->TheText( $this->prevInd ) . "\">" ;
                echo
"<img src=\"./images/prev.gif\" width=\"20\" ";
                echo
" height=\"14\" border=\"0\">" ;
                echo
"</a>" ;

                
# koden som sätter in nästa
                
echo "<a href=\"" . $this->GetNthURL ( $this->nextInd ) . "\" ";
                echo
"title=\"" . $this->TheText( $this->nextInd ) . "\">";
                echo
"<img src=\"./images/next.gif\" width=\"20\" ";
                echo
" height=\"14\" border=\"0\">" ;
                echo
"</a>\n" ;
        }

        
# sätt ut sidokartan
        
function PutSitemap()
        {
                
$filen = file( "./text/keywords2.txt" );
                
# kommer som en array - så jag föser ihop den
                
$filen = implode( $filen, "" );
                
$keywords = unserialize( $filen );
                echo
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
                echo
"cellspacing=\"0\" width=\"100%\" >";
                echo
"<tr bgcolor=\"#FFFFEE\"><td><b>";
                echo
"<a href=\"sitemap.php\">Nr";

                if ( !
_RequestData( "sort" ) )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/ner.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                else
                {
                        echo
"<img src=\"./images/tom.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                echo
"</a></b></td><td>";

                echo
"<b><a href=\"sitemap.php?sort=heading\">Rubrik";

                if (
_RequestData( "sort" ) == "heading" )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/ner.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                else
                {
                        echo
"<img src=\"./images/tom.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                echo
"</a></b></td>";
                echo
"<td><b><a href=\"sitemap.php?sort=files\">Filnamn";

                if (
_RequestData( "sort" ) == "files" )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/ner.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                else
                {
                        echo
"<img src=\"./images/tom.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }

                echo
"</a></b></td>";
                echo
"<td><b><a href=\"sitemap.php?sort=date\">&Auml;ndrad";

                if (
_RequestData( "sort" ) == "date" )
                {
                        echo
"<img src=\"./images/ner.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                else
                {
                        echo
"<img src=\"./images/tom.gif\" ";
                        echo
"width=\"10\" height=\"10\" border=\"0\">";
                }
                echo
"</a></b></td></tr>";
                
$r = 1;
                for (
$row = 1; $row < $this->count; $row++ )
                {
                        if (
$this->GetNthUrl( $row ) != "" )
                        {
                                if (
_RequestData("sort") == "date" )
                                {
                                        
$files[$row] = $this->ShowFileAIS($this->GetNthUrl( $row ));
                                }
                                elseif (
_RequestData("sort") == "files" )
                                {
                                        
$files[$row] = $this->GetNthUrl( $row );
                                }
                                elseif (
_RequestData("sort") == "heading" )
                                {
                                        
$files[$row] = $this->theTextRaw( $row );
                                }
                                else {
                                        
$files[$row] = $this->GetNthUrl( $row );
                                }
                        }
                }
                if (
_RequestData( "sort" ) == "date" )
                {
                        
arsort($files);
                }
                elseif (
_RequestData( "sort" ) == "files" )
                {
                        
asort($files);
                }
                elseif (
_RequestData( "sort" ) == "heading" )
                {
                        
asort($files);
                }
                else
                {
                        
//asort($files);
                
}
                
$r = 1;
                foreach (
$files as $row=>$date )
                {
                        if (
$r % 2 == 0 )
                                
$c = "#FFFFFF";
                        else
                                
$c = "#F7F7F7";
                        if (
_RequestData( "sort" ) )
                        {
                                echo
"<tr bgcolor=\"" . $c . "\"><td>". $r . "</td><td>\n";
                        }
                        else
                        {
                                echo
"<tr bgcolor=\"" . $c . "\"><td>". $r . "</td><td>\n";

                        }
                        echo
"<a href=\"" . $this->GetNthURL( $row ) . "\"" ;
                        if ( @
count ($keywords[ $this->GetNthUrl( $row ) ]) > 0 )
                        {
                                
$title = "";
                                
$tt = $keywords[ $this->GetNthUrl( $row ) ];
                                foreach(
$tt as $data)
                                        
$title .= $data . "\n";
                                echo
" title=\"" . trim( $title ) . "\"";
                        }
                        echo
">\n";
                        if ( !
_RequestData( "sort" ) )
                                echo
$this->TheTextAutoNum( $row );
                        else
                                echo
$this->TheText( $row );
                        echo
"</a>\n";
                        echo
"</td><td>\n";
                        echo
$this->GetNthURL( $row );
                        echo
"</td><td>\n";
                        if (
$this->GetNthUrl( $row ) != "" )
                                echo
$this->ShowFileAccessInfo( $this->GetNthUrl( $row ) );

                        echo
"</td></tr>\n";
                        
$r++;
                }
                
$r--;
                echo
"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\"7\">";
                echo
"Antal filer: <b>$r</b></td></tr>";
                echo
"</table>";
        }

        
# filens modifikationstid
        
function ShowFileAccessInfo( $f )
        {
                
$realFile = dirname( _ServerData( "PATH_TRANSLATED" ) ) .
                                        
"/" . basename( $f ) ;
                return
date( "d.m.y H:i", filemtime ( $realFile ) );
        }

        
# samma fast YYYYMMDD som är enklare att sortera
        
function ShowFileAIS( $f )
        {
                
$realFile = dirname( _ServerData( "PATH_TRANSLATED" ) ) .
                                        
"/" . basename( $f ) ;
                return
date( "ymdhi", filemtime ( $realFile ) );
        }

        
# plockar ut body delen ur filerna (för sökning och nyckelord)
        
function GetBody( $filename )
        {
                if ( !
file_exists( $filename ) )
                {
                        echo
"$filename does not exist";
                        exit;
                }

                
$fd = fopen ( $this->toUrl( $filename ), "r" );
        
$contents = "";
        while (!
feof ($fd)) {
                    
$contents .= fgets($fd, 4096);
                }


        
# echo htmlentities( $contents );
                
fclose ($fd);
                
$reg_b = '/<!--\s*#BeginEditable\s*\"body\"\s*-->';
                
$reg_b .= '([\w\W])';
                
$reg_b .= '<!--\s*#EndEditable\s*-->/';
                if (
preg_match( $reg_b, $contents, $matches ) )
                {
                        return
$matches[ 1 ];

                }
                else
                {
                        
$b = "<!-- #BeginEditable \"body\" -->";
                        
$e = "<!-- #EndEditable -->";
                        
$start = strpos( $contents, $b ) + strlen( $b );
                        
$stop = strpos( $contents, $e ) - $start;

                }
                return
substr( $contents, $start, $stop );
        }

        
# sparar body delen
        
function SaveBody( $text, $filename )
        {
                
$back[ "&auml;" ] = "ä";
                
$back[ "&Auml;" ] = "Ä";
                
$back[ "&ouml;" ] = "ö";
                
$back[ "&Ouml;" ] = "Ö";
                
$back[ "&aring;" ] = "å";
                
$back[ "&Aring;" ] = "Å";
                
$back[ "<br />" ] = "";
                
$back[ "&amp;" ] = "&";
                
$back[ "&lt;" ] = "<";
                
$back[ "&gt;" ] = ">";
                
$back[ "&nbsp;" ] = " ";
                
$back[ "&quot;" ] = "\"";
                
$back[ "\r\n" ] = " ";
                
$back[ "\n" ] = " ";
                
$back[ "\r" ] = " ";

                
$newFile = "./body/" .
                                
substr( $filename, 0, strrpos( $filename, "." ) ) . ".php";
                
$fd = fopen ( $newFile, "w" );
                
fwrite ( $fd, $text );
                
fclose ( $fd );

                
$newFile2 = "./text/" .
                                
substr( $filename, 0, strrpos( $filename, "." ) ) . ".txt";

                
$fd = fopen ( $newFile2, "w" );
                
$tt = strip_tags( $text );
                foreach (
$back as $gammal=>$ny )
                {
                        
$tt = str_replace( $gammal, $ny, $tt );
                }
                
$tt = preg_replace( "/\s\s+/", " ", $tt );
                
# for( $i = 0; $i < 10; $i++ )
                # {
                #        $tt = str_replace( "  ", " ", $tt );
                # }
                
fwrite ( $fd, trim( $tt ) );
                
fclose ( $fd );
                return
$newFile;
        }

        
# konvertera en relativ path till en absolut URL
        
function toUrl( $fileName )
        {
                return
"http://www.enges.org/phpkurs/" .
                           
$fileName ;
        }

        
# lopa igenom alla filer och preparera för sökning
        
function PrepareBody( )
        {
                
ob_start();
                echo
"Startar indexeringen<hr>";
                
$newFile = "./print.php";
                
$fd = fopen ( $newFile, "w+" );
                
fwrite ( $fd, "<head><title>N&auml;gra sidor om PHP (c) anders  enges, 2003</title>" );
                
fwrite ( $fd, "<link rel=\"stylesheet\" ");
                
fwrite ( $fd, " href=\"phpkurs.css\" ");
                
fwrite ( $fd, " type=\"text/css\">" );
                
fwrite ( $fd, "</head><body>" );
                
fwrite ( $fd, '<table width="100%" height="100%"><tr><td align="right" valign="middle" style="font-family:monospace; font-size:28px;">n&aring;gra sidor om php<br />&copy anders enges, v&ouml;r&aring;, 2003</td></tr></table>' );
                
fwrite ( $fd, "<?php include (\"./inc/source.php\" ); ?>\r\n" );
                for (
$row = 1; $row < $this->count; $row++ )
                {
                        
#ob_flush();
                        
flush();
                        if (
$this->GetNthUrl( $row ) != ""
                                
&& $this->GetNthUrl( $row ) != "seek.php" )
                        {
                                
$fil = basename( $this->GetNthUrl( $row ) );
                                
$bod = $this->GetBody( $fil );
                                
$fn = $this->SaveBody( $bod, $fil);
                                
fwrite ( $fd, "<div align=\"right\">");
                                
fwrite ( $fd, "<b>" .
                                                
basename( $this->GetNthUrl( $row ) ) .
                                                
"</b></div>" );

                                
fwrite ( $fd, "<h3>" .
                                                
$this->TheTextAutoNum( $row ) .
                                                
"</h3>" );
                                
fwrite ( $fd, "<?php include (\"" . $fn . "\" ); ?>\r\n" );
                                echo
"Indexerat : " . $fn . "<br />";
                                
# plocka ut nyckelorden
                                
$reg_b = '/<a\s*name=\s*"([^"]*)"><\s*\/s*a\s*>/i';


                                if (
preg_match_all( $reg_b, $bod, $matches ) )
                                {
                                        for (
$i=0; $i< count( $matches[ 0 ] ); $i++)
                                        {
                                                
$keywords[  $matches[ 1 ][ $i ]  ][ ] = basename( $fn );
                                                
$keywords2[ basename( $fn ) ][] =
                                                                
preg_replace("/\s+/", " ", $matches[ 1 ][ $i ] );
                                                
# echo "<br>" . $matches[ 1][ $i ] ;
                                        
}

                        
uksort( $keywords ,"cmp" );
                                
reset( $keywords );
                }
                        }
                }


                
fwrite ( $fd, "</body></html>" );
                
fclose ( $fd );
                
$fd = fopen ( "./text/keywords.txt", "w+" );
                
fwrite ( $fd, serialize( $keywords ) );
                
fclose ( $fd );
                
$fd = fopen ( "./text/keywords2.txt", "w+" );
                
fwrite ( $fd, serialize( $keywords2 ) );
                
fclose ( $fd );
                
# echo "<a href=\"print.php\">Print</a>";
                
echo "Indexeringen klar";
        }

        
# lista med extraherade nyckelord
        
function putAllKeywords( )
        {
                
$filen = file( "./text/keywords.txt" );
                
# kommer som en array - så jag föser ihop den
                
$filen = implode( $filen, "" );
                
$keywords = unserialize( $filen );
                echo
"<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" ";
                echo
" cellpadding=\"1\">\n";
                echo
"<tr bgcolor=\"#F0F0F0\"><td><b>";
                echo
"Nyckelord</b></td><td><b>Fil</b></td></tr>\n";
                
$annan = false;
                foreach(
$keywords as $k=>$f )
                {
                        if (
$annan )
                                echo
"<tr bgcolor=\"#F5F5F5\">";
                        else
                                echo
"<tr bgcolor=\"#FFFFFF\">";
                        echo
"<td>$k</td><td>";
                        foreach(
$f as $ff )
                                echo
"<a href=\"$ff#$k\">[$ff]</a>&nbsp;&nbsp;";
                        echo
"</td></tr>\n";
                        
$annan = ! $annan;
                }
                echo
"</table>";
        }

        
# sökfunktionen
        
function mySearch( $sök )
        {
                echo
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
                echo
"cellspacing=\"0\" width=\"100%\" >";
                
$hit = 0;
                for (
$row = 1; $row < $this->count; $row++ )
                {
                        if (
$this->GetNthUrl( $row ) != "" &&
                                        
$this->GetNthUrl( $row ) != "seek.php" )
                        {
                                
$fil = basename( $this->GetNthUrl( $row ) );
                                
$fil = "./text/" . substr( $fil, 0, strrpos( $fil, ".") ) . ".txt";

                                
$fd = @fopen ( $fil, "r" );
                                if ( !
$fd )
                                {
                                        echo
"<b>OOPS!</b> Jag har tydligen gl&ouml;mt att indexera s&ouml;kmaskineriet efter att ha gjort &auml;ndringar<br>";
                                        echo
"<a href=\"prep.php\">[ Klicka h&auml;r f&ouml;r att g&ouml;ra det &aring;t mig - tack ]</a><br /><br />\n";
                                        echo
"</table>";
                                        return;
                                }
                                
$contents = fread ($fd, filesize ($fil));
                                
$contents = strip_tags($contents);
                                
fclose ( $fd );
                                if (
_RequestData( "typ" ) )
                                        
$myseek = "/\b" . $sök . "\b/i";
                                else
                                        
$myseek = "/" . $sök . "/i";
                                if(
preg_match( $myseek ,$contents, $matches) )
                                {
                                        
$hit++;
                                        
$po = strpos( $contents, $matches[ 0 ] );
                                        
$co = substr( $contents,$po-10, 80 );
                                        
$co = strip_tags( $co );
                                        echo
"<tr><td>". $hit . "</td><td><a href=\"" .
                                                
$this->GetNthUrl( $row ) . "\">" .
                                                
$this->TheTitle( $row ) .
                                                
"</a></td><td>";
                                        echo
basename( $this->GetNthUrl( $row ) ) .
                                                
"</td><td>" .
                                                
$this->ShowFileAccessInfo( $this->GetNthUrl( $row ) ).
                                                
"</tr>" ;

                                        echo
"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\"3\">" .
                                                         
$co  .
                                                        
"<br><br></td></tr>";
                                }
                        }
                }

                if (
$hit == 0 )
                        echo
"<tr><td>Kunde inte hitta något som matchade '<b>" .
                                        
$sök .
                                        
"</b>'</td></tr>";
                echo
"</table>";
        }

        
# stt en simpel counter
        
function PutCounter()
        {
                if (
substr( $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"],0,3) == "PHP" )
                        return;
                echo
"<hr size=\"1\" width=\"40%\" align=\"right\">";
                echo
"<table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
                
# Jag använder en lätt modifierad TScounter 3.0
                #                by Thomas Schuster
                #                http://www.TSinter.net
                
include_once( dirname( __FILE__ ) . "/class_counter.php" );

                
$counter = new TScounter( $_SERVER["REMOTE_ADDR"], @ $_COOKIE["PHPSESSID"] );
                
$visitorLogged = $counter->_logVisitors();
                
$v = $this->formatCounterNo($counter->visitors);
                
$p = $this->formatCounterNo($counter->pageImpressions);
                
$t = $this->formatCounterNo($counter->thisPageImpressions);

                
#echo "<table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
                
echo "<tr><td class=\"counter\" align=\"right\">" . $v ."&nbsp;</td></tr>";
                echo
"<tr><td class=\"counter\" align=\"right\">" . $t ."&nbsp;</td></tr>";
                echo
"<tr><td class=\"counter\" align=\"right\">" . $p . "&nbsp;</td></tr>";

                
#echo "<tr><td class=\"counter\" align=\"right\"><hr size=\"1\" width=\"92%\" align=\"right\"></td></tr>";
                
echo "</table>";
        }
        function
PutShowSource()
        {
                        echo
"<a href=\"./inc/code.php?source=" .
                                        
basename($_SERVER["PHP_SELF"]) .
                                        
"\"><img alt=\"Visa k&auml;llkoden\" src=\"./images/source.gif\" border=\"0\" hspace=\"4\"></a>";
        }
        function
formatCounterNo( $number )
        {
                return
number_format($number,  0, ",", " ") ;
        }
}

# hjälpfunktin för uksort sorteringen
function cmp ( $a, $b )
{
        
$a = strtolower( $a );
        
$b = strtolower( $b );
        if (
$a == $b) return 0;
        return (
$a > $b ) ? 1 : -1;
}
# bara nåt tjafs
$currentCount  =0;
$countDate = 0;

function
count_it( )
{
    
$rs = "";
    if ( !isset(
$_SESSION[ "counted" ] )  && !isset( $_COOKIE["NoCount"] ) )
    {
        
$viewss = file( "./count/counterlog.txt" );
        
$views = $viewss[0];
        
$views++;
        
$_SESSION[ "counted" ] = $views;
        
$fp = fopen("./count/counterlog.txt", "w");
        
fwrite($fp, $views);
        
fclose($fp);
        return
$views ;
    }
    else
    {
        
$viewss = file("./count/counterlog.txt");
        
$views = $viewss[ 0 ];
        return
$views ;
    }
}

?>
Listning 5.2.1.1 - inc/links.php

   Sidokarta mm.Källkoderlinks.php