några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

links.php compat.php settings.php source.php main.txt Typisk sida

5.2.3 settings.php

Inställningar som jag inte sluppit åt att ändra på i serverns php.ini

<?php
    ini_alter
("highlight.comment", "#006400");
    
ini_alter("highlight.string",  "#CC0000");
    
ini_alter("highlight.keyword", "#0000CD");
    
ini_alter("highlight.bg",      "#FFFFFF");
    
ini_alter("highlight.default", "#000000");
    
ini_alter("highlight.html" ,   "#800000");
    
ini_alter("default_charset",   "iso-8859-1");
?>
Listning 5.2.3.1 - inc/settings.php

   Sidokarta mm.Källkodersettings.php