några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Blog Röstning Din uppgift

2.7.2 Röstning

Gör ett röstningssystem

Skapa ett system som baserar sig på följande grundidé:

 1. Vi har en textfil som innehåller t.ex. följande
  <enter> betyder att det skall komma ny rad - inte att du skall skriva <enter> ;-)

  Tycker du om våren?<enter>
  Amerikanska forskare har kommit fram till att våren är helt överskattad.<enter>
  0<enter>
  0<enter>


 2. På basen av denna fil skall det visas på en sida:
  Tycker du om våren?

  Amerikanska forskare har kommit fram till att våren är helt överskattad.

  Håller du med om detta?
  Ja Nej 3. När någon klickar på Ja (alternativt kan du sätta in en submit knapp), så skall filen öppnas, den tredje radens siffra ökas med ett, och filen skrivs tillbaka till datorn. Klickar någon på Nej så skall den sista siffran ökas.

 4. Skapa en separat, länkad, sida som visar resultatet som procent. Visa gärna ett stapeldiagram för resultatet.

 5. Man skall kunna skapa färdiga frågor för en tid framåt. Systemet skall se till att den aktuella dagens fråga visas. Finns det ingen aktuell fråga visas den senaste. Du behöver fundera lite på namngivning av frågefilerna för att få detta löst.

Sammanfattning:

Filen skall såldes innehålla fyra rader:

 • Den första är en rubrik
 • Den andra är en kompletterande text
 • Den tredje är antalet Ja svar (börja med 0)
 • Den fjärde är antalet Nej svar (börja med 0)

Systemet skall söka fram den mest aktuella filen, visa en form som baseras på denna fil samt se till att denna fil uppdateras när någon svarar.

 

   UppgifterUppgift 6Röstning