Källkoden för /anders.enges/xml/xml30.asp

<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->

<h4>Mer dynamiska XML/XSL filer</h4>
<P>Förr eller senare vill man kunna få styrt vad som skall visas lite mer
"runtime". Den naturliga lösningen är att sända data via adressraden. Nedan är
en liten XML fil som formateras med en XSL fil. Prova länken "Öppna XML filen"
och prova klicka på de tre länkar som finns i början av sidan. Observera <BR>
<b>1)</b>
att det kommer ?typ=rally i adressraden om du klickar på Visa Rally länken och
<BR><b>2)</b> Ingenting speciellt händer med sidan</P>
<p>Orsaken till att ingenting händer är att XML måste få hjälp av någon form
av server-program.
Det är lite onödigt att sända hela sidan till browsern, för att sedan
bara visa några få rader.</p>
<p>För att få den dynamik vi vill ha så måste vi h atillgång till server-side program. Dessa kan
göras bl.a. i <b>ASP</b>, <b>PHP</b> och <b>Cocoon</b></p>

<%  show "demo.xml" %>
<p>Nedan är XSL filen som formaterar sidan. Observera <b>xsl:param</b> användningen</p>
<%  show "demo.xsl" %>
<!--#include file="../inc/footer.asp" -->