Källkoden för /anders.enges/om/jag.asp
<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->
<p>En bild av mig kan ni få, mer behöver ni inte veta</p>
<p><IMG alt=Pappabild src="../images/pappa.gif" ></p>

<!--#include file="../inc/footer.asp" -->