Källkoden för /anders.enges/om/Default.asp
<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->

<p>Här borde det väl komma en inledningstext, men jag kommer inte på någon...</p>
<p>Så kan det gå.</p>

<!--#include file="../inc/footer.asp" -->