Källkoden för /anders.enges/xml/xml34.asp

<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->

<p>Några prakiska tillämpingar av XML</p>
<!--#include file="../inc/footer.asp" -->