några sidor på nätet om släktforskning

Ättlingar till Rännar, Johan Mårtensson

 

Tabell 1

 

Rännar, Johan Mårtensson *
statsdräng

Gift  Vörå Bengs, Maria Henriksdotter
Född  Vörå?
Död  Vörå?
Häradsdomare (kanske förväxlas han med sin far?) Tog namnet Sandström

Gift med Bengs, Maria Henriksdotter * f. Vörå, Koskeby? d. Vörå?
(Far Bengs, Henrik Israelsson * f. Vörå, Koskeby? d. , Mor Håfman, Lisa Jakobsdotter * f. Vörå, Karvsor? d. )

Barn med Bengs, Maria Henriksdotter
1.1 Sandström, Maria Johansdotter [ Tabell 2 ]
1.2 Sandström, Greta Lovisa Johansdotter * f. Vörå, Koskeby? [ Tabell 3 ]

 

Tabell 2

[ Från tabell 1 ]
d

Sandström, Maria Johansdotter

Född  371
Död  16

Gift med Enges, Karl Johansson f. Vörå, Lålax? d.
(Far Kulp (Thors), Johan Johansson * f. Vörå, Lomby? d. Vörå? , Mor Enges, Anna Lisa Mattsdotter * d. )

Flyttade år 1905 med familj till Måsa hemman i Lålax.

Finlands Allmänna Tidning no 185 13.08.1908
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=7&action=entryPage&id=621862&pageFrame_currPage=2 ]

Enär undertecknade vid sökt lagfart å 13/72 mantal af Måsa skattehemman N:o 4 i Lålax by af Vörå socken, icke kunna tillförlitligen styrka våra företrädares åtkomst och egdarätt till sagda
hemmansdel, varda jemlikt Häradsrättens iVörå, Oravais och Maxmo socknars tingslag beslut af den 3 Oktober 1906, den eller de, som med stöd af bättre rätt vilja lagfarten hindra, härmed uppmanade att sin talan derom vid bemalde Häradsrätt utföra och stämning dertill uttaga inom natt och år efter det denna,kungörelse blifvit tredje gången i landets officiela tidningar offentliggjord, vid äfventyr att lagfart oss meddelas. Vörå, den 13 Juli 1908.
Karl Johansson Enges
Maria Johansdotter Enges
 
Barn med Enges, Karl Johansson
2.1 Enges, T K Begränsad
2.2 Enges, A L K Begränsad [ Tabell 4 ]
2.3 Enges, J A Begränsad
2.4 Enges, Erik Karlsson [ Tabell 5 ]
2.5 Enges, Karl Lennart f. d. [ Tabell 6 ]
2.6 Enges, O K Begränsad
2.7 Enges, S M K Begränsad
2.8 Enges, Aina Maria Karsldotter

 

Tabell 3

[ Från tabell 1 ]
d

Sandström, Greta Lovisa Johansdotter *

Död  16
Född  Vörå, Koskeby? Bengs hemman?
Gift  Enges, Erik Johansson

Gift med Enges, Erik Johansson * f. Vörå, Lålax? d. Vörå?
(Far Kulp (Thors), Johan Johansson * f. Vörå, Lomby? d. Vörå? , Mor Enges, Anna Lisa Mattsdotter * d. )

Ur boken Suomen Matilat V, WSOY, Porvoo, 1933 (fritt översatt):

Enges hemman befinner sig 26.7 km från Tervajoki station och 47 km från Vasa. Innehavare är Erik Enges sedan 1891 och hans hustru Greta Lovisa (f. Sandström) sedan 1897. Den har varit i släktens ägo i tre generationer. Arealen är 47,54 ha, varav 0,01 trädgård, åker 26,6 ha, naturäng 0,03 ha och skogsmark 21 ha. Åkrarna är släta ler- och mulljordar. Fri odling. År 1932 var 1,5 ha råg, 4 ha havre, 2 ha korn, 0,3 ha potatis, 0,5 ha rotfrukter, 12,2 ha vall, 4,5 betesmark och 0,5ha träda. Ekonomibyggnaden finns i centrum av odlingsmarken. I ladugården finns vattenledning. Husdjuren är 2 hästar, 8 kor, 1 gris, 7 får och 8 hönor. Försäljning av säd, kött och mjölk sker lokalt. Barrskog. Elektrisk belysning från Vörå elektricitetsverk.
 
Barn med Enges, Erik Johansson
3.1 Enges, Johan Erik Eriksson * f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Myrbergsby? [ Tabell 7 ]
3.2 Enges, J M E Begränsad
Gift med Fors, E V M Begränsad
3.3 Enges, Severin Eriksson
3.4 Enges, Oskar Eriksson
3.5 Enges, Lennart Eriksson
3.6 Enges, Wiktor Albin Eriksson f. Vörå, Lålax? d. Säkkijärvi, Viljaniemi?
3.7 Enges, E A E Begränsad
Gift med Jåfs, J A E Begränsad
3.8 Enges, E I E Begränsad [ Tabell 8 ]
3.9 Enges, Gunnar Eriksson

 

Tabell 4

[ Från tabell 2 ]
dd

Enges, A L K

Gift med Haga, Edvard Andersson
(Far Haga, Anders Andersson , Mor Förars, Anna Lisa Johansdotter )

Barn med Haga, Edvard Andersson
4.1 Haga, Anders Gunnar

 

Tabell 5

[ Från tabell 2 ]
ds

Enges, Erik Karlsson

Född  16
Död  16
Gift  Vörå Nygård, Ellen Emilia Johansdotter

Gift med Nygård, Ellen Emilia Johansdotter

Barn med Nygård, Ellen Emilia Johansdotter
5.1 Enges, M Begränsad
Gift med Stenback, N G Begränsad
5.2 Enges, Bertel Erik f. Vörå? d. Vörå?
5.3 Enges, B L-M Begränsad
Gift med Hanner, B J E Begränsad
5.4 Enges, Per-Erik f. Vörå? d. Vörå?

 

Tabell 6

[ Från tabell 2 ]
ds

Enges, Karl Lennart

Född  Eller 25.9.1899??
Gift  Bobacka, E E
Död  Eller 17.2.1944??
Ordförande i Vörå lantmannagille 1930-32.
I slutet av 20-talet inrättades en filial av Svenska Finlands Lantmannabank i Lipkins hus i Koskeby. Förståndare var först agr. Erland Ingves, sedan Lennart Enges.

Banken likviderades 1932 och uppgick Nordiska Föreningsbanken.

Återupplivade Kommunbladet 1938. Sista numret utkom 20 juli 1844

Vörå Sockens Historia II

Gift Begränsad med Bobacka, E E Begränsad
(Far Bobacka, Erik , Mor Lillkålax, Maria Mickelsdotter )

Barn med Bobacka, E E
6.1 Enges, D M Begränsad
Gift med Perus, Harry
6.2 Enges, K E Begränsad [ Tabell 9 ]
6.3 Enges, R E Begränsad

 

Tabell 7

[ Från tabell 3 ]
ds

Enges, Johan Erik Eriksson *
Bonde

Gift  Vörå Förars, Hulda Irene
Född  Vörå, Lålax?
Död  Vörå, Myrbergsby? Tallmo?

Gift med Förars, Hulda Irene * f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby?
(Far Förars, Johan Andersson * f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby? , Mor Antbrams, Brita Jakobsdotter * f. d. )

Barn med Förars, Hulda Irene
7.1 Enges, Sven Erik * f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Myrbergsby? [ Tabell 10 ]
7.2 Enges, B J Begränsad
Gift med Ghita Begränsad

 

Tabell 8

[ Från tabell 3 ]
dd

Enges, E I E

Gift med Staffans, H V Begränsad
(Far Staffans, H M E Begränsad, Mor Karlais, M Begränsad)

Barn med Staffans, H V
8.1 Staffans, M F Begränsad
Gift med Svenlin, J-E Begränsad
(Far Svenlin, A Begränsad, Mor Antill, S O Begränsad)
8.2 Staffans, A E Begränsad [ Tabell 11 ]

 

Tabell 9

[ Från tabell 6 ]
ds s

Enges, K E

Gift Begränsad med Nyholm, M-LA Begränsad

Barn med Nyholm, M-LA
9.1 Enges, A M-L Begränsad [ Tabell 12 ]
9.2 Enges, K K J Begränsad [ Tabell 13 ]
9.3 Enges, E-LM Begränsad

 

Tabell 10

[ Från tabell 7 ]
ds s

Enges, Sven Erik *
Bonde

Gift  Stockholm Eirasuo, Ritva Anneli
Född  Vörå, Lålax?
Död  Vörå, Myrbergsby?

Gift med Eirasuo, Ritva Anneli * f. Helsingfors?
(Far Eirasuo, Eero Eskil * f. Dragsfjärd, Björkboda? d. Vörå, Myrbergsby? , Mor Into, Aira Orvokki * f. Tavastehus? d. Helsingfors? )

Barn med Eirasuo, Ritva Anneli
10.1 Enges, K E Begränsad [ Tabell 14 ]
10.2 Enges, Jan Anders * f. Sverige, Lidingö (AB)? [ Tabell 15 ]
10.3 Enges, L C Begränsad [ Tabell 16 ]

 

Tabell 11

[ Från tabell 8 ]
dd s

Staffans, A E

Gift med Nordgren, L M-A Begränsad
(Far Nordgren, L H Begränsad, Mor Kaustinen, A-M Begränsad)

Barn med Nordgren, L M-A
11.1 Staffans, K F Begränsad
11.2 Staffans, A L Begränsad

 

Tabell 12

[ Från tabell 9 ]
ds sd

Enges, A M-L

Gift Begränsad med Karlais, T E Begränsad

Barn med Karlais, T E
12.1 Karlais, A E Begränsad
12.2 Karlais, S E Begränsad

 

Tabell 13

[ Från tabell 9 ]
ds ss

Enges, K K J

Gift med Back, K M Begränsad

Barn med Back, K M
13.1 Enges, K K M Begränsad

 

Tabell 14

[ Från tabell 10 ]
ds ss

Enges, K E

Gift med Backlund, S M Begränsad
(Far Paavilainen, V O Begränsad, Mor Backlund, G G Begränsad)

Barn med Backlund, S M
14.1 Enges, L V E Begränsad

 

Tabell 15

[ Från tabell 10 ]
ds ss

Enges, Jan Anders *
Systemarkitekt

Förlovad  Vasa Nieminen, Eva Alice
Gift  Vasa Nieminen, Eva Alice
Född  Sverige, Lidingö (AB)?
Bosatt  1989 Vörå?
Bosatt  Mariehamn? Med familj?

Gift med Nieminen, Eva Alice * f. Vasa?
(Far Nieminen, Bengt Vilhelm * f. Korsholm, Roparnäs? d. Vasa, Orrnäs? , Mor Dahl, Ingrid Alice * f. Vasa? d. Vasa? )

Barn med Nieminen, Eva Alice
15.1 Enges, Fredrik Alexander f. Vörå, Myrbergsby?
15.2 Enges, Jonas Christoffer * f. Vörå, Myrbergsby?

 

Tabell 16

[ Från tabell 10 ]
ds sd

Enges, L C

Gift med Kettu, Kai Kalervo

1980 Driftsmaskininst, Zimmermanska skolan Västerås
1980-83 Driftsmaskininst, Wirsbo bruk
1982 Värnplikt i svenka flottan, Motormekaniker på minsvepare
1983-84 Tryckare, Rani Plast, Terjärv
1988-93 Planerare på Strömberg (ABB)
1993-98 Chief Design Engineer, Wärtsilä NSD
1998-2000 Wärtsilä North America, Houston
2000-02 Wärtsilä North America, Annapolis, Maryland, USA
2002 Project Manager, Wärtsilä, Vasa
 
Barn med Kettu, Kai Kalervo
16.1 Kettu, N J Begränsad
16.2 Kettu, S M Begränsad
16.3 Kettu, J E Begränsad

Index

Ghita Begränsad  [ 7 ]
Antbrams, Brita Jakobsdotter   [ 7 ]
Antill, S O Begränsad  [ 8 ]
Back, K M Begränsad  [ 13 ]
Backlund, G G Begränsad  [ 14 ]
Backlund, S M Begränsad  [ 14 ]
Bengs, Henrik Israelsson   [ 1 ]
Bengs, Maria Henriksdotter   [ 1 ]
Bobacka, E E Begränsad  [ 6 ]
Bobacka, Erik   [ 6 ]
Dahl, Ingrid Alice   [ 15 ]
Eirasuo, Eero Eskil   [ 10 ]
Eirasuo, Ritva Anneli   [ 10 ]
Enges, Fredrik Alexander   [ 15 ]
Enges, Johan Erik Eriksson   [ 7 ]
Enges, Jonas Christoffer   [ 15 ]
Enges, Sven Erik   [ 10 ]
Enges, Wiktor Albin Eriksson   [ 3 ]
Enges, A L K Begränsad  [ 4 ]
Enges, A M-L Begränsad  [ 12 ]
Enges, Aina Maria Karsldotter   [ 2 ]
Enges, Anna Lisa Mattsdotter   [ 2 ] [ 3 ]
Enges, B J Begränsad  [ 7 ]
Enges, B L-M Begränsad  [ 5 ]
Enges, Bertel Erik   [ 5 ]
Enges, D M Begränsad  [ 6 ]
Enges, E A E Begränsad  [ 3 ]
Enges, E I E Begränsad  [ 8 ]
Enges, E-LM Begränsad  [ 9 ]
Enges, Erik Johansson   [ 3 ]
Enges, Erik Karlsson   [ 5 ]
Enges, Gunnar Eriksson   [ 3 ]
Enges, J A Begränsad  [ 2 ]
Enges, J M E Begränsad  [ 3 ]
Enges, Jan Anders   [ 15 ]
Enges, K E Begränsad  [ 9 ] [ 14 ]
Enges, K K J Begränsad  [ 13 ]
Enges, K K M Begränsad  [ 13 ]
Enges, Karl Lennart   [ 6 ]
Enges, Karl Johansson   [ 2 ]
Enges, L C Begränsad  [ 16 ]
Enges, L V E Begränsad  [ 14 ]
Enges, Lennart Eriksson   [ 3 ]
Enges, M Begränsad  [ 5 ]
Enges, O K Begränsad  [ 2 ]
Enges, Oskar Eriksson   [ 3 ]
Enges, Per-Erik   [ 5 ]
Enges, R E Begränsad  [ 6 ]
Enges, S M K Begränsad  [ 2 ]
Enges, Severin Eriksson   [ 3 ]
Enges, T K Begränsad  [ 2 ]
Fors, E V M Begränsad  [ 3 ]
Förars, Hulda Irene   [ 7 ]
Förars, Anna Lisa Johansdotter   [ 4 ]
Förars, Johan Andersson   [ 7 ]
Haga, Anders Gunnar   [ 4 ]
Haga, Anders Andersson   [ 4 ]
Haga, Edvard Andersson   [ 4 ]
Hanner, B J E Begränsad  [ 5 ]
Håfman, Lisa Jakobsdotter   [ 1 ]
Into, Aira Orvokki   [ 10 ]
Jåfs, J A E Begränsad  [ 3 ]
Karlais, A E Begränsad  [ 12 ]
Karlais, M Begränsad  [ 8 ]
Karlais, S E Begränsad  [ 12 ]
Karlais, T E Begränsad  [ 12 ]
Kaustinen, A-M Begränsad  [ 11 ]
Kettu, Kai Kalervo   [ 16 ]
Kettu, J E Begränsad  [ 16 ]
Kettu, N J Begränsad  [ 16 ]
Kettu, S M Begränsad  [ 16 ]
Kulp (Thors), Johan Johansson   [ 2 ] [ 3 ]
Lillkålax, Maria Mickelsdotter   [ 6 ]
Nieminen, Bengt Vilhelm   [ 15 ]
Nieminen, Eva Alice   [ 15 ]
Nordgren, L H Begränsad  [ 11 ]
Nordgren, L M-A Begränsad  [ 11 ]
Nygård, Ellen Emilia Johansdotter   [ 5 ]
Nyholm, M-LA Begränsad  [ 9 ]
Paavilainen, V O Begränsad  [ 14 ]
Perus, Harry   [ 6 ]
Rännar, Johan Mårtensson   [ 1 ]
Sandström, Greta Lovisa Johansdotter   [ 3 ]
Sandström, Maria Johansdotter   [ 2 ]
Staffans, A E Begränsad  [ 11 ]
Staffans, A L Begränsad  [ 11 ]
Staffans, H M E Begränsad  [ 8 ]
Staffans, H V Begränsad  [ 8 ]
Staffans, K F Begränsad  [ 11 ]
Staffans, M F Begränsad  [ 8 ]
Stenback, N G Begränsad  [ 5 ]
Svenlin, A Begränsad  [ 8 ]
Svenlin, J-E Begränsad  [ 8 ]
93 personer

Källor:

 16 Gravsten
 371 Vörå kb 1891-1900 p. 157-158