några sidor på nätet om släktforskning

Dala, Erik Hansson


Far : Dahl, Hans Hansson*
Hans Mårtensson *  
Anna Pärsdotter *  
Mor : Anna Jöransdotter *Personakt för Dala, Erik Hansson

Född  249
Död  243
Bosatt  Se anteckningar för sonen Erik Eriksson
Bosatt  432
Gift  Christina Hansdotter
Gift  Anna Simonsdotter
Gift  Maria Johansdotter


Familj

Maka: Christina Hansdotter *
  Son Dala, Erik Eriksson *
  Son Dala, Johan Eriksson
Maka: Anna Simonsdotter
Maka: Maria Johansdotter
  Son Dala, Hans Eriksson


Noteringar

Dräng på prästgården. Tog namnet Eklund i Vörå

Kallades Dalafar; benämns Erik Dalafar när han nämns i församlingens dödsbok.

"Drängen Erik Hansson från Säter och Lervik och pig Kierstin Hansdotter i Halvardsgårdar. EH:s eget vittnesbörd...Erik Hansson i Halvardsgårdar" (Rune Forsgren).

Landbonde i Stocksbro 1792-94, flyttade sedan till Murmästarbo, där de bodde i sergeantbostället till 1798 eller 1799. Flyttade sedan till Husby, där de i husförhörslängden omnämns som "utsocknes", samt flyttade 1802 till Finland. Första anteckningen i Vörå kommunionbok gäller nattvardsbesök 1.6.1806.
(Joakim Förars)

”Folk for undan fienden till skogarna med sina hästar och sin boskap. Å prostgården [i Vörå] fanns på den tiden 8 hästar; af dem hade man blott en enda hemma- de öfrige voro bortförde. När rysa armén ko, skulle Kosackerne fasttaga i hagen den hemmavarande hästen, men kunde inte få honom. De jagade honom därför på ett trångt ställe i et smalt tåg, hvarest han ovillkorligen blifvit fasttagen, om icke prostens torpare, en stor och stark man, hemma från Sätra socken i Dalarne i Sverige hade med en stor ”gärdestróda” (en stor gärdesstör) slagit hästen efter ryggen, så att han vände sig om och sprang midt mellan Kosackernes hästar bort. Då dessa sågo detta, blefvo de föragade på torparen, genom hvars förvållande hästen slapp dem ur händerna, just få de skulle få fast honom, och skulle kasta sina pikar i honom, men han slog afven till dem med sin stróda att de föllo och icke träffade honom. Kosackerne måste nu vända tillbaka och redo till Murkajs efter hjelp. Under tiden tog torparen fast den efterjagade hästen och lemnade honom åt sin gosse, (som sjelf, nu en nära 80 årig gubbe, för mig berättat tilldragelsen [antagligen Johan Eriksson Dala, f 1.3.1796. Min anmärkning]) och denne jämte två andra gossar, söner till en annan torpare å samma prostegård, foro med hästen undan till skogen och stälde honom mellan en stor sten och en gran, där de fastbundo honom. Sjelfve dröjde äfven de på samma ställe i skogen till följande dagens morgon. Knappt hade gossarne hunnit med hästen till skogen , förrän Kosackerne, som följde spåren, kommo efter och hade troligen hittat både hästen och hans bevakare, som gömt sig bakom en stor sten om icke det med detsamma en tjock dimma lägrat sig öfver jorden, så att de hästen sölande Kosackerne icke mera kunde se spåren af hans steg.”

Svenska litteratursällskapet i Finland, 275:91-93.
Citerat ur Camilla Asplund Ingemark och Johanna Wassholm: Historiska sägner om 1808-09 års krig, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2009


Släktskap

Detta är våra barns

ff mf mf ff (8 generationer)

  Enges, Jonas Christoffer   f. Vörå, Myrbergsby
Far   Enges, Jan Anders   f. Sverige, Lidingö (AB)
Far    Enges, Sven Erik   f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby
Mor     Förars, Hulda Irene   f. Vörå, Myrbergsby
Far      Förars, Johan Andersson   f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby
Mor       Eklund, Maria Eriksdotter  
Far        Eklund, Erik Eriksson  
Far         Dala, Erik Eriksson  
Far          Dala, Erik Hansson  
 

Källor

243  Göran Berglund
249  Vörå kb + Göran Berglund + Leif Olofsson
432  Säter hfl 1768-71 pag. 160

Senast uppdaterad: