några sidor på nätet om släktforskning

Personakt för Sune Hansson 

salpetersjudare, bonde på Israels hemman

Född  Den 13.1.1726 föddes en Sune Hansson i Skatelövs sn. i Småland av ryttaren Hans Georg Sommar o. Elin Svensdotter från W?rankunge. Det fanns salpetersjudare på Huseby bruk som ligger i närheten av Wrankunge. Kan finnas en koppling, men det verkar inte att gå att verifiera.
Död  Vattusot
Immigrerade  Kom från Sverige, Småland.
Gift  Israels, Anna Hansdotter 129


Familj

Maka: Israels, Anna Hansdotter *
  Dotter Israels, Brita Sunedotter
  Son Israels, Hans Sunesson
  Dotter Israels, Lisa Sunedotter *
  Dotter Israels, Maria Sunedotter
  Dotter Israels, Anna Sunedotter f. Vörå, Rejpelt
  Dotter Israels, Beata Sunedotter
  Dotter Israels, Margareta Sunedotter
  Dotter Israels, Anna Sunedotter
  Dotter Israels, Beata Sunedotter


Noteringar

Efter fredsslutet 1721 började kronan sända rikssvenska sjudare till Österbotten för att lära bönderna koka salpeter. Av någon anledning kom de skickligaste sjudarna från Småland. Till Vörå kom bland andre den 19-årige salpetersjudaren SuneHansson år 1745. Han stationerades i de södra byarna i Vörå. Smålänningen Sune förälskade sig i den två år äldre Anna Hansdotter på Israels. Annas mor Brita hade överlevt kosackernas härjningar. Brita var vid tiden för slaget vid Napo 13 år.Britas far Anders återvände aldrig från slaget. Sune lärde ut sjuderiets hemligheter till bygdens unga män och var samtidigt bonde på Israels. Hans svåger Matts Hansson blev en av lärjungarna. Omkring 1760 delades Israels hemman mellan Sune och Matts. Matts sålde sin hemmansdel till Erik Mårtensson - också en av Sunes sjudarlärlingar. Vid en bouppteckning på Israels 1814 befanns en sjättedel i en ny sjudarpanna vara värd 19 rubel, medan boets tillgångar med mark, kreatur och lösöre var 196 rubel. En brännvinnspanna värderades till 7 rubel.
(Rågens Rike 2001, s 26 - 28, Torbjörn Nikus)

Anna Hansdotter Israels var barnlös änka då hon gifte sig med Sune Hansson.
(Bror K. Åkerblom, Vörå sockens Historia I, Åbo 1937 s. 345)
Enligt giftaboken var hon piga, och det står ingenting om att hon var änka. Detta gör att Åkerblom troligtvis har fel.

Sune Hanssons testamente
Till att uppmuntra min Son Hans Sunison och Hustru och Barn att så mycket ömmare skiöta och föda mig uti min ålderdom och återstående liv, och på det de utan att nång af wår öfrige Barn måtte blifwa ägare af min andel eller 2/3 af mitt innehafwande Israels 5/12 mantal aflinge Skatte Hemman som är 5/24 mantal å den Wörå Sockn och Reckepeldo by, will jag således hafwa förordnat, att bemällt min Son Hans Sunisson och dess Hustru Lisa Mattsdotter och Barn och arfwingar skall efter min död såsom annan dess lagfången egendom få nyttja husen och förenämnde min 2/3 i berörde hemman. Emot det att wår son betalar ut utlösen till sina 3 syskon Brita, Lisa och Maria Sunidöttrar åtta Riks. 16sh Specie till hwardera; och somdottren Ann Sunidotter fördetta ergållit gåfwo Bref af min Hustru Anna Hansdotter, på dess ägande 1/3 av berörde hemmansom är 5/36 delar, kommer hon ej derföre häraf att undfå någon lösen, ej heller bör vår son af henne fordra någon lösenutan kommer de här ägenom att quitta. Derutom förbehålles att min dotter Brita Sunidotter skall så länge hon lefwer ochogift är få min andel af den åker och kyttland som de hafwa upparbetat. Och warder detta Testamente till desto större Säkerhet med mitt namn och egen händige Bohagsmärkes under ristande bestyrkt.
Wörå den 10. November 1789
Suni Hansson
(Torbjörn Nikus)


Släktskap

Detta är våra barns

mm mf fm mm f (9 generationer)

  Enges, Jonas Christoffer   f. Vörå, Myrbergsby
Mor   Nieminen, Eva Alice   f. Vasa
Mor    Dahl, Ingrid Alice   f. Vasa
Mor     Nyby, Anna Irene Johansdotter  
Far      Nyby, Johan Johansson   f. Vörå, Andiala
Far       Nyby, Johan Eriksson  
Mor        Storkarhu, Greta Lisa Mårtensdotter  
Mor         Miemos, Lisa Samuelsdotter  
Mor          Israels, Lisa Sunedotter  
Far            Sune Hansson   
 

Källor

129  HisKi

Senast uppdaterad: