några sidor på nätet om släktforskning

Personakt för okänd fru

Gift  Gilljam, Gottfrid


Familj

Make: Gilljam, Gottfrid *
  Son okänt syskon
  Dotter Gilljam, Johanna Gottfridsdotter *


Släktskap

Detta är våra barns

mf fm fm ff fm m (11 generationer)

  Enges, Jonas Christoffer   f. Vörå, Myrbergsby
Mor   Nieminen, Eva Alice   f. Vasa
Far    Nieminen, Bengt Vilhelm  
Far     Nieminen, Arvo Yrjö   f. Helsingfors
Mor      Malmberg, Cecilia Maria   f. Kauhajoki d. Vasa, Roparnäs
Far       Malmberg, Carl Fredrik  
Mor        Gouffeng, Maria Henrica  
Far         Gauffin, Clas  
Far          Gauffin, Clas  
Far           Gauffin, Johan Thomasson  
Mor            Gilljam, Johanna Gottfridsdotter  
Mor              okänd fru  
 

Senast uppdaterad: