Tillbaka Källkoden för ./inc/settings.php
<?php 
    ini_alter
("highlight.comment""#006400");
    
ini_alter("highlight.string",  "#CC0000");
    
ini_alter("highlight.keyword""#0000CD");
    
ini_alter("highlight.bg",      "#FFFFFF");
    
ini_alter("highlight.default""#000000");
    
ini_alter("highlight.html" ,   "#800000");
    
ini_alter("default_charset",   "iso-8859-1");
?>