några sidor på nätet om släktforskning

Inflyttning till Vörå vid Stora Ofreden

Vad hände egentligen i Vörå under och efter Stora Ofreden?

Om man läser moderna historieböcker så verkar den så kallade Stora Ofreden under åren 1713-21 inte ha varit så farlig. Visserligen dog det några i Napo år 1714, men för övrigt så var det inte så farligt; de flesta flydde till Sverige för att sedan komma tillbaka för att fortsatt fredligt liv. Man var det verkligen så?

I 1719 års mantalslängd, uppgjord av de ryska ockupanterna framgår att av totalt 201 uppräknade hemman är 55 helt öde, 55 öde med enstaka beboare och 45 bebos av utfattiga personer utan utsäde eller djur. Endast 45 betraktas som förmögna och stånd att klara sig. Detta är bara 22 %.

Vart for de som bebott de öde hemmanen och kom de tillbaka? Om man tittar på situationen 1731 så har vi följande hemman där bonden var finskspråkig eller inflyttad från finska grannkommuner (listan troligtvis inte komplett):

 

  Gård Namn By När Född 
Antil Johan Johansson Andiala före 1723 9.16991
 Kom från: Laihela, Karhu
 
Grannas Jacob Eliasson Andiala 1745 14.04.17232
 Kom från: Lappo, Härsilä
 Gift med systern till Mickel Kulps fru. Frun ättling till Tarkkanen.
 
Grannas Markus Andiala före 1731  1
 
Grim Erich Miemoisby före 1731  1
 
Haga Thomas Josefsson Lålax  3
 Kom från: Laihela?,
 Bonde på Haga 1734-41. Bror till Matts Klafvus
 
Hirsal Gustaf Jacobsson Andiala 1736 17.4.17152
 Kom från: Laihela, Tarkkanen
 Kom 1736 med familj till Vörå
 
Höijer Markus Rökiö före 1731  1
 
Jacobs Mickel Jörala före 1731  1
 Tveksamt
 
Jakas Jakob Jörala före 1731  1
 
10  Johans Jöran Jörala före 1731 3.16914
 
11  Jäppil Matts Lomby före 1731  4
 
12  Jåpers Lars Henriksson Bergby före 1731 16624
 
13  Jåpers Matts Larsson Bergby före 1731 7(?).16904
 Son till Lars Henriksson
 
14  Kavus Matts Gabrielsson Karvsor omkring 1726 5.6.1706 
 Kom från: Lappo,
 Gift med Margareta Eriksdotter (Kavus?) 24.04.1726 i Vörå
 
15  Keisar Elias Eriksson Kaitsor omkring 1728 5.17075
 Kom från: Ilmola, Alavo,
 Gift med Maria Johansdotter 11.8.1728 i Vörå
 
16  Klafvus Matts Josefsson Lotlax 1748 1.17143
 Kom från: Laihela?,
 Köpte hemmanet ca 1748. Bror till Thomas Haga
 
17  Klemets Matts Johansson Koskeby före 1723 3.9.16836
 Kom från: Alahärmä?, Kosoinen (Kosoila?)
 Gift med Maria Andersdotter Klemets
 
18  Kneck Erich Grelsson Koskeby före 1731  1
 Lillkneck?
 
19  Knuts Matts Lomby före 1731  1
 
20  Konsti Jöran Jöransson Bergby före 1723 2.16904
 Kom från: Lillkyro?,
 
21  Kulp Mickel Henriksson Lomby före 1758 3.9.17305
 Kom från: Laihela, Miska
 Inflyttad med familj
 
22  Lillkarhu Simon Mickelsson Rejpelt  7
 
23  Lillkneck Erich Erichsson Koskeby  3
 Kom från: Kauhava?,
 Gift med systern till Jacob Grannas fru. Frun ättling till Tarkkanen.
 
24  Mannil Josef Jacobsson Andiala omkring 1730 19.3.17082
 Kom från: Laihela, Tarkkanen
 Gift med Karin Mattsdotter Mannil 14.06.1730 i Vörå. Bror till Gustaf Hirsal
 
25  Martois Hindrich Hidrichsson Lomby före 1726 1692 
 
26  Murkais Johan Johansson Mäkipää före 1723 16926
 Kom från: Alahärmä?, Kosoinen (Kosoila?)
 Gift med Karin Mattsdotter Murkais
 
27  Nissilä Jacob Jöransson Lomby omkring 1724  1
 Kom från: Lillkyro?,
 Gift med Lisa Mattsdotter (Nissil?) 28.12.1724 i Vörå. Död före 1750
 
28  Ohlis Simon Simonsson Lomby omkring 1725 22.10.17026
 Kom från: Lillkyro,
 Gift med Anna Mårtensdotter Ohlis
 
29  Olis Hindrich Lomby före 1731  1
 
30  Ollas Matts Davidsson före 1731  1
 
31  Ollus Josef Andersson Lålax omkring 1728 3.16883
 Kom från: Lappo, Annala
 Gift med Margareta Eriksdotter 17.03.1728 i Vörå
 
32  Peet Erich Rejpelt mellan 1723 och 1731  1
 
33  Pörnull Bertil Bertilsson Rejpelt före 1731 4.16934
 Gift Pörnull från Vörå
 
34  Rex Daniel Jacobsson Rökiö före 1731 16994
 Kom från: Kauhava,
 Gift med Anna Mattsdotter Rex 19.01.1724 i Vörå
 
35  Råndman Simon Eriksson Koskeby omkring 1728  1
 Gift med brita Mattsdotter 25.8.1728 i Vörå
 
36  Skata Matz Lotlax före 1731  1
 
37  Skrifvar Elias Lomby före 1731  1
 
38  Swens Erich Rökiö före 1731  1
 
39  Widbäck Anders Rökiö 1721 16883
 Kom från: Lappo, Viijainen
 Blev länsman i Vörå 1721 kan ha varit sockenskrivare i Vörå före 1717
 
1Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51
2Matti Lund samt Vörå kb 1750-56
3Matti Lund
4Bror Åkerblom, Vörå sockens historia I, s. 51 samt Vörå kb 1750-56
5Vörå kb 1750-56
6Torbjörn Nikus
7före 1731

Senast ändrad 01.10.2014 13:06:30