några sidor på nätet om släktforskning

Byar och hemman i Vörå


  ByNr  Namn  Alternativt namn Samma namn finns i 
 
 RejpeltJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor upp
  Smeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
  StorkarhuSvens *Bertby Rejpelt Rökiö  
  Kastus   
  WästVest  
  Peth * Karvat Palvis Rejpelt  
  LillkarhuGrannas *Andiala Miemoisby Rejpelt  
  Simons * Karvsor Rejpelt  
  Omars   
  10 Klemets * Koskeby Rejpelt  
  11 Israels   
  12 JåskarhuFors *Lålax Rejpelt  
  13 KårvolainKullas *Lotlax Rejpelt Rökiö  
  14 Långs   
  15 Bengs * Koskeby Rejpelt  
  16 Ehrs * Palvis Rejpelt Tuckor  
  17 Bjons   
  18 Pörnull   
  19 Badstubacka   
 JöralaHärtull  upp
  Jåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
  JohansBondas  
  Bertils * Jörala Kaitsor  
  Heinull   
  Kattil   
  JacobsJakas  
  Nickull   
  KaurajärviTräsk  
 AndialaRuths  upp
  Mannil   
  Grannas * Andiala Miemoisby Rejpelt  
  Nyby   
  Hirsal   
  Hertus   
  Antill   
 LombyMartois  upp
  Budd   
  Kylkinen   
  Thors * Bertby Lomby  
  Rasmus   
  Ohlis * Lomby Mäkipää  
  Jäppil   
  Knuts * Lomby Palvis Rökiö  
  Skrifvars   
  10 Ingo * Kovik Lomby  
  11 Kulp   
  12 Kaustinen   
  13 Nissil   
 BergbyJussil  upp
  Kjerp   
  Kjötar   
  Ollil   
  Smeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
  Talus   
  Konsti   
  Jåpers   
 KoskebyDalkars  upp
  Gråbbil   
  StorknäckIsakas  
  KråkaOllus *Bertby Koskeby Lålax  
  Sippus   
  Klemets * Koskeby Rejpelt  
  Råndman   
  KaminenKamis  
  NikonenNikus  
  10 Bengs * Koskeby Rejpelt  
  11 Knubb   
  12 LillknäckKneck  
 MiemoisbyGrannas * Andiala Miemoisby Rejpelt upp
  KarjalainKarlas  
  Grims * Miemoisby Miemoisby  
  Miemois   
  JufvasNygård *Miemoisby Oxkangar Rökiö  
  Tunis   
  Krooks * Lotlax Miemoisby  
  Grims *Grind *Miemoisby Miemoisby  
 MäkipääMurkais  upp
  Grägg   
  SeppSeppä  
  AntolisOhlis *Lomby Mäkipää  
  OlisStaffans  
  Wöråborg   
  Lillund   
  Storlund   
  Gammal * Mäkipää Rökiö  
 RökiöSmårusSmåros upp
  Pytar   
  Holms   
  Påhls   
  Kullas * Lotlax Rejpelt Rökiö  
  Höijer   
  Knuts * Lomby Palvis Rökiö  
  Gammal * Mäkipää Rökiö  
  Antbrams   
  10 Nygård * Miemoisby Oxkangar Rökiö  
  11 Bagg   
  12 Rex * Rökiö Tuckor  
  13 Svens * Bertby Rejpelt Rökiö  
  14 Brams   
  15 Klärck   
  16 Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
  17 Prästgården   
 LålaxJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor upp
  BredforsFors *Lålax Rejpelt  
  Jåssis   
  Måsa   
  Ollus * Bertby Koskeby Lålax  
  Haga   
  Enges   
  Dunck   
  Hellsing *NorrgårdLotlax Lålax  
 TuckorEhrs * Palvis Rejpelt Tuckor upp
  Jåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
  Grind * Miemoisby Tuckor  
  Brors   
  Akers   
  SkåttSkott  
  Back   
  Rex * Rökiö Tuckor  
  Finne * Kaitsor Tuckor  
  10 Sväls   
  11 Jånt   
  12 Kåck *KockKarvat Tuckor  
 KovikBertills  upp
  Månsus   
  StorWidd  
  LillwiddSmeds *Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
  Ingo * Kovik Lomby  
  Smeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
 KarvsorHerr  upp
  Håfman   
  Håf   
  KafvusSimons *Karvsor Rejpelt  
  Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
  TåssBobacka  
  Skarp   
  PärusSödergård  
 KaitsorKeisar  upp
  Heikius   
  Finne * Kaitsor Tuckor  
  Hannus   
  Bertils * Jörala Kaitsor  
  Sigfrids * Kaitsor Oxkangar  
  Håkus   
  Präst   
 KarvatUlvis  upp
  Peth * Karvat Palvis Rejpelt  
  Rännars   
  Lassus * Karvat Lotlax Palvis  
  Eurs   
  Kåck * Karvat Tuckor  
 OxkangarAbrahamsAbrams upp
  Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
  Sigfrids * Kaitsor Oxkangar  
  RyssasRyss  
  FusiusNygård *Miemoisby Oxkangar Rökiö  
  Nissus   
  SkratarsLundberg  
  Skeppars   
 LotlaxBlusi  upp
  NorkinenSandås  
  Lassus * Karvat Lotlax Palvis  
  Backull   
  Kullas * Lotlax Rejpelt Rökiö  
  Ohls   
  KroksKrooks *Lotlax Miemoisby  
  Hellsing * Lotlax Lålax  
  KlafvusKällbacka  
  10 Skata   
  11 HuggarRännar *Lotlax Lotlax  
  12 Rännar *NytomtLotlax Lotlax  
  13 Slögs * Lotlax Lotlax  
  14 Slögs * Lotlax Lotlax  
  15 Åkers   
  16 Snickars   
 PalvisSkåtar  upp
  Lassus * Karvat Lotlax Palvis  
  Yrjas   
  Knuts * Lomby Palvis Rökiö  
  Ströms   
  Ehrs * Palvis Rejpelt Tuckor  
  Peth * Karvat Palvis Rejpelt  
 BertbyStorkålaxKålax upp
  Finnas   
  Ollus * Bertby Koskeby Lålax  
  Toppar   
  Zackris   
  Lillkålax   
  Pedars   
  Strand   
  Jåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
  10 Thors * Bertby Lomby  
  11 Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
  12 Mattus   
  13 Trött   
  14 Backils   
  15 Gåll   
  16 Svens * Bertby Rejpelt Rökiö  
 Kimo10 Kuckus  upp
 KomossaKeskis  upp
  Brännar   
  Agnisbäck   

*betyder att det finns andra hemman med samma namn