några sidor på nätet om släktforskning

Byar och hemman i Vörå


  ByNr  Namn  Alternativt namn Samma namn finns i 
 
 OxkangarAbrahamsAbrams  
 KomossaAgnisbäck   
 TuckorAkers   
 RökiöAntbrams   
 AndialaAntill   
 MäkipääAntolisOhlis *Lomby Mäkipää  
 OxkangarAntus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
 Rökiö16 Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
 KarvsorAntus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
 Bertby11 Antus * Bertby Karvsor Oxkangar Rökiö  
 TuckorBack   
 Bertby14 Backils   
 LotlaxBackull   
 Rejpelt19 Badstubacka   
 Rökiö11 Bagg   
 Koskeby10 Bengs * Koskeby Rejpelt  
 Rejpelt15 Bengs * Koskeby Rejpelt  
 KovikBertills   
 KaitsorBertils * Jörala Kaitsor  
 JöralaBertils * Jörala Kaitsor upp
 Rejpelt17 Bjons   
 LotlaxBlusi   
 Rökiö14 Brams   
 LålaxBredforsFors *Lålax Rejpelt  
 TuckorBrors   
 KomossaBrännar   
 LombyBudd   
 KoskebyDalkars   
 LålaxDunck   
 TuckorEhrs * Palvis Rejpelt Tuckor  
 PalvisEhrs * Palvis Rejpelt Tuckor  
 Rejpelt16 Ehrs * Palvis Rejpelt Tuckor  
 LålaxEnges   
 KarvatEurs   
 BertbyFinnas   
 TuckorFinne * Kaitsor Tuckor  
 KaitsorFinne * Kaitsor Tuckor  
 OxkangarFusiusNygård *Miemoisby Oxkangar Rökiö  
 RökiöGammal * Mäkipää Rökiö  
 MäkipääGammal * Mäkipää Rökiö upp
 MiemoisbyGrannas * Andiala Miemoisby Rejpelt  
 AndialaGrannas * Andiala Miemoisby Rejpelt  
 MiemoisbyGrims *Grind *Miemoisby Miemoisby  
 MiemoisbyGrims * Miemoisby Miemoisby  
 TuckorGrind * Miemoisby Tuckor  
 MäkipääGrägg   
 KoskebyGråbbil   
 Bertby15 Gåll   
 LålaxHaga   
 KaitsorHannus   
 KaitsorHeikius   
 JöralaHeinull   
 LålaxHellsing *NorrgårdLotlax Lålax  
 LotlaxHellsing * Lotlax Lålax  
 KarvsorHerr   
 AndialaHertus   
 AndialaHirsal   
 RökiöHolms   
 Lotlax11 HuggarRännar *Lotlax Lotlax  
 JöralaHärtull  upp
 KarvsorHåf   
 KarvsorHåfman   
 KaitsorHåkus   
 RökiöHöijer   
 Lomby10 Ingo * Kovik Lomby  
 KovikIngo * Kovik Lomby  
 Rejpelt11 Israels   
 JöralaJacobsJakas  
 JöralaJohansBondas  
 MiemoisbyJufvasNygård *Miemoisby Oxkangar Rökiö  
 BergbyJussil   
 LombyJäppil   
 TuckorJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
 LålaxJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
 BertbyJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
 RejpeltJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
 JöralaJåfs * Bertby Jörala Lålax Rejpelt Tuckor  
 Tuckor11 Jånt   
 BergbyJåpers   
 Rejpelt12 JåskarhuFors *Lålax Rejpelt upp
 LålaxJåssis   
 KarvsorKafvusSimons *Karvsor Rejpelt  
 KoskebyKaminenKamis  
 MiemoisbyKarjalainKarlas  
 RejpeltKastus   
 JöralaKattil   
 JöralaKaurajärviTräsk  
 Lomby12 Kaustinen   
 KaitsorKeisar   
 KomossaKeskis   
 BergbyKjerp   
 BergbyKjötar   
 LotlaxKlafvusKällbacka  
 KoskebyKlemets * Koskeby Rejpelt  
 Rejpelt10 Klemets * Koskeby Rejpelt  
 Rökiö15 Klärck   
 Koskeby11 Knubb   
 RökiöKnuts * Lomby Palvis Rökiö  
 PalvisKnuts * Lomby Palvis Rökiö  
 LombyKnuts * Lomby Palvis Rökiö upp
 BergbyKonsti   
 LotlaxKroksKrooks *Lotlax Miemoisby  
 MiemoisbyKrooks * Lotlax Miemoisby  
 KoskebyKråkaOllus *Bertby Koskeby Lålax  
 Kimo10 Kuckus   
 LotlaxKullas * Lotlax Rejpelt Rökiö  
 RökiöKullas * Lotlax Rejpelt Rökiö  
 Lomby11 Kulp   
 LombyKylkinen   
 KarvatKåck * Karvat Tuckor  
 Tuckor12 Kåck *KockKarvat Tuckor  
 Rejpelt13 KårvolainKullas *Lotlax Rejpelt Rökiö  
 PalvisLassus * Karvat Lotlax Palvis  
 KarvatLassus * Karvat Lotlax Palvis  
 LotlaxLassus * Karvat Lotlax Palvis  
 RejpeltLillkarhuGrannas *Andiala Miemoisby Rejpelt  
 Koskeby12 LillknäckKneck  
 BertbyLillkålax   
 MäkipääLillund   
 KovikLillwiddSmeds *Bergby Kovik Kovik Rejpelt upp
 Rejpelt14 Långs   
 AndialaMannil   
 LombyMartois   
 Bertby12 Mattus   
 MiemoisbyMiemois   
 MäkipääMurkais   
 KovikMånsus   
 LålaxMåsa   
 JöralaNickull   
 KoskebyNikonenNikus  
 Lomby13 Nissil   
 OxkangarNissus   
 LotlaxNorkinenSandås  
 AndialaNyby   
 Rökiö10 Nygård * Miemoisby Oxkangar Rökiö  
 LombyOhlis * Lomby Mäkipää  
 LotlaxOhls   
 MäkipääOlisStaffans  
 BergbyOllil   
 LålaxOllus * Bertby Koskeby Lålax upp
 BertbyOllus * Bertby Koskeby Lålax  
 RejpeltOmars   
 BertbyPedars   
 PalvisPeth * Karvat Palvis Rejpelt  
 KarvatPeth * Karvat Palvis Rejpelt  
 RejpeltPeth * Karvat Palvis Rejpelt  
 KaitsorPräst   
 Rökiö17 Prästgården   
 RökiöPytar   
 KarvsorPärusSödergård  
 RökiöPåhls   
 Rejpelt18 Pörnull   
 LombyRasmus   
 TuckorRex * Rökiö Tuckor  
 Rökiö12 Rex * Rökiö Tuckor  
 AndialaRuths   
 OxkangarRyssasRyss  
 Lotlax12 Rännar *NytomtLotlax Lotlax  
 KarvatRännars   
 KoskebyRåndman  upp
 MäkipääSeppSeppä  
 OxkangarSigfrids * Kaitsor Oxkangar  
 KaitsorSigfrids * Kaitsor Oxkangar  
 RejpeltSimons * Karvsor Rejpelt  
 KoskebySippus   
 KarvsorSkarp   
 Lotlax10 Skata   
 OxkangarSkeppars   
 OxkangarSkratarsLundberg  
 LombySkrifvars   
 PalvisSkåtar   
 TuckorSkåttSkott  
 Lotlax13 Slögs * Lotlax Lotlax  
 Lotlax14 Slögs * Lotlax Lotlax  
 RejpeltSmeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
 BergbySmeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
 KovikSmeds * Bergby Kovik Kovik Rejpelt  
 RökiöSmårusSmåros  
 Lotlax16 Snickars   
 KovikStorWidd upp
 RejpeltStorkarhuSvens *Bertby Rejpelt Rökiö  
 KoskebyStorknäckIsakas  
 BertbyStorkålaxKålax  
 MäkipääStorlund   
 BertbyStrand   
 PalvisStröms   
 Bertby16 Svens * Bertby Rejpelt Rökiö  
 Rökiö13 Svens * Bertby Rejpelt Rökiö  
 Tuckor10 Sväls   
 BergbyTalus   
 Bertby10 Thors * Bertby Lomby  
 LombyThors * Bertby Lomby  
 BertbyToppar   
 Bertby13 Trött   
 MiemoisbyTunis   
 KarvsorTåssBobacka  
 KarvatUlvis   
 RejpeltWästVest  
 MäkipääWöråborg   
 PalvisYrjas  upp
 BertbyZackris   
 Lotlax15 Åkers   

*betyder att det finns andra hemman med samma namn