några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

2 Uppgifter

[ Utskriftsversion av alla uppgifter ]

Istället för att ta ett antal basuppgifter som innefattar loopar mm. så har jag valt att ta ett antal lite större övningar som (förhoppningsvis) täcker in typiska koncept i PHP.


För att utföra uppgifterna behöver ni följande:

 • Tillgång till en server med PHP installerat.
  I skolan har ni detta i form av er mappade U:\public_html katalog. Jag föreslår att ni skapar en php katalog under denna så att allt ni skapar sätts i U:\public_html\php\ eller i dess underkataloger.
  Om ni inte vill att era php-program skall synas utåt så kan ni se till att skapa en fil med namnet index.html som sätts i såväl public_html som i php katalogen. Finns det ingen indexfil kommer katalogernas innehåll att visas när man surfar till er site...

 • En editor som gärna kan ha färgkodning av kod. I skolan finns det installerat en editor som heter Crimson (http://www.crimsoneditor.com/)i varje klass. Denna duger bra för våra behov. En annan editor med motsvarande funktionalitet heter Winsyntax (http://www.winsyntax.com/). Om du inte har en Windows maskin, så antar jag ett det finns motsvarande editorer för andra operativsystem. Det är inte så noga vad du använder, även om färgkodning alltid är trevligt att ha. Du skall spara filen så snabbt som möjligt eftersom färgkodningen förutsätter att editorn vet vilken typ filen har, och det vet den inte förrän du sparat.
  Senast nytt: Editorn DzSoft PHP Editor verkar riktigt trevlig! Den finns att ladda ner som shareware på adressen:
  http://www.dzsoft.com/dzphp.htm
  (Tack, Henrik för tipset!)

 • För vissa inställningar av bl.a. filattribut behöver du även ha tillgång till ett SSH program. I skolan användsSSH Secure Shell program men det finns även andra, t.ex. PuTTY.

 • En hyfsad Webeditor, t.ex. Dreamweaver, kan vara bra att ha, även om jag kommer att tona ner html kodningen till minsta möjliga och istället betona PHP kodningen.

 • Du behöver även installera php på din dator


  1. Se default2.php för mer information om XP Professional och 2000

  1. Windows 98 och (95):
   Sätt in Windows 98 CD:n och gå där till katalogen \add-ons\pws\ där du startar setup.exe. 98:ans PWS verkar även fungera med 95
   Jag har aldrig installerat php på en Win9x dator, så jag vet inte hur det går till - sök på nätet...

  2. Windows ME:
   Uppdatera till ett riktigt operativsystem eller ladda ner apache webservern som, med viss svårighet, kan fås att fungera på ME

  3. Windows XP Home:
   Glöm PHP helt. Visserligen kan man få IIS eller Apache installerat med hjälp av diverse trick, men det största problemet är den begränsade användarkontohanteringen som Home har. För att göra lite mer omfattande PHP-program behöver man ofta ställa in filrättigheter och detta går inte i XP Home. Jag antar att en lösning med Apache och kreativ användning av .httaccess iställningar kan funka, men det är inte värt det.

  4. Linux:
   Är det en något så när modern distribution, så är det stor sannolikhet att Apache/PHP redan är installerade. Om inte så installeras dessa.

  5. Apple Mac:
   Åtminståne i OsX så finns det tillgång till Apache med PHP stöd. Tyvärr har jag inte tillgång till en Mac, så jag har inte möjlighet att testa detta, men enligt vanligtvis välunderrättade Mac-freaks, så är det inga större problem att installera PHP.

  6. Övriga - t.ex. FreeBSD e.dyl.:
   PHP finns tillgängligt för de flesta moderna operativsystem. Sök på nätet efter mer information.

 • Jag rekommenderar nog att du installerar PHP på egen dator...
   Uppgifter