[ hem ]

varför dessa sidor?

information?

kärnkraft?

digi-tv?

sprutbyten i vasa?

marknaden?

bredband?

skolan?

Varför allt tjafs om digital TV?

Till att börja med måste jag påpeka att jag inte är en bakåtsträvare. Jag är för många tekniska framsteg. Jag anser att elden var en utmärkt uppfinning, som framför allt gett oss nya fina yrkesgrupper som brandmän och försäkringsvärderare. Hjulet har hjälpt mig mycket i mitt liv. Jag har t.o.m. börjat inse fördelarna med ett femte kärnkraftverk eftersom jag anser att evolutionen stannat av och en ökad mutationsfrekvens kanske skulle vara önskvärd. Både kackerlackor och råttor står i kö för världsherravälde, kanske det skulle vara dags att ge dem en chans.

 

Jag har däremot lite svårt att förstå digital-tv. Det har förekommit en hel del argument till varför digital tv skulle vara så fantastiskt. Ett argument är att jag skulle få en så fantastisk bild- och ljudkvalitet. Detta gör mig lite förvirrad. Jag har för tillfället en 20-tums TV i vardagsrummet, och har sakta men säkert börjat inse att den är för liten för det tittaravstånd vi har i vårt hus.

Nu vet jag inte om jag borde köpa en större TV eller om jag borde skaffa en digibox. Om man skall tro ens hälften av alla fina argument så borde min TV bli minst 32-tum och stereo med hjälp av en digibox. Dessutom är jag rätt nyfiken och skulle gärna vilja veta hur de lyckas öka antalet bildpunkter på min TV med hjälp av boxen. För att inte tala om hur de skall lyckas få stereo ur min TV:s enda högtalare.

Det kan ju inte vara så att de ljuger, och att en TV med PAL system inte kan ha mer än det antal bildpunkter som den har nu? Nä, det är ju ett public service företag som har sagt att min bild och mitt ljud blir sååå mycket bättre med en digibox. Jag borde alltså skaffa en digitalbox istället för en bättre TV. Eller?


En annan sak som jag har svårt att förstå är varför de är så hårda på att vi skall digitalisera oss. Ett argument är att det blir mycket billigare för tv-bolagen att sända digitalt. Må så vara, men varför höjer de då TV-licensen? Om det är billigare för producenten borde det ju bli motsvarande mycket billigare för konsumenten.

Detta förutsätter ju förstås att vi har en effektiv marknad, men en av de saker som EU, och framförallt kommissionär Monti, har lärt oss är att EU ser till att vi har en effektiv marknad, fri från monopol. Frågan kvarstår dock: varför höjs priset om sändningarna blir billigare?

 

En fördel som ofta nämns är att vi kan få tillgång till ett större programutbud. (Varför hör jag alltid Bruce Springsteens låt, "57 channels and nothing on", i bakhuvudet när jag hör detta argument?) En ny kanal som ofta nämns i detta sammanhang är FST kanalen, som tydligen skall erbjuda "livsstils" program, vad nu det skall betyda. Jag såg ett (analogt) program för länge sedan om skulle introducera och sälja FST kanalen. Där satt det då en hel del personer som alla såg så glada ut och alla var de överens om hur fantastiskt programutbudet skulle bli. Tyvärr minns jag inte de exakta detaljerna, men troligtvis nämnde de en mängd fördelar med den digitala FST kanalen.

Det jag däremot minns var att de upprepade gånger, och med nervös min, nämnde att de: "var inte rädda för österbottningar". Sedan pratade de på en stund för att återigen upprepa att de inte var rädda för österbottningar. Jag minns tydligt min förvåning över dessa uttalande, och förstod inte varför de för det första måste upprepa detta så många gånger och för det andra varför de alltid såg så skärrade ut när de sade detta.

Föga visste jag då att det var Malax antennandelslag de pratade om. ;-)

 

Finlands TV bolag har upprepade gånger sagt att de inte har något som helst intresse av att sälja digiboxar, utan de har endast för avsikt att på alla de sätt vara oss medborgare till fromma. Lite konfunderad blir man dock när man märker att vårt public service tv-bolags högsta chef även sitter i Nokias styrelse. Av en ren slump råkar detta bolag även producera digitalboxar för tv-bruk. Man skall antingen ha en enormt stor moral, eller ha en enormt stor röv för att kunna sitta på två så stora stolar.

På det hela taget har jag slutat förstå någonting av debatten. Om jag mot förmodan skulle förstå något, så upphör detta när jag märker att ett rikstäckande parti, som säger sig driva svenska frågor, först med kraft förmanar TV-bolaget för att de inte låter malaxborna se digi-tv, för att i nästa andetag kräva att analog-tv läggs ner helt långt före det planerade tidschemat. Motiveringen är att det skulle vara rättvisast.

 

När vi en gång i tiden övergick från NMT-telefoner till GSM-telefoner, så skedde detta genom en gradvis övergång. Det fanns vissa fördelar med GSM, men inte så stora att alla genast rusade iväg för att byta sin NMT till en GSM. Gradvis har dock alla gått över till GSM, delst på grund av den allmänna telefontekniska utvecklingen, och dels på grund av de tekniska fördelar som fanns.

På samma sätt kommer det att ske en gradvis övergång till GPRS- och 3G-telefoner. Telebolagen vågar dock inte lägga ner nuvarande system och kräva att vi alla skaffar nya telefoner. Detta går ju inte i en fri marknad. I en monopolmarknad kan man dock göra detta. Om det är bra eller dåligt för konsumenten behöver man inte bry sig i.

 

Ett ytterligare argument för digi-tv är att man kan få en interaktiv tv. Jag har alltid trott att tv är ett masskommunikationsmedel, som används för att sända simultan information till en stor mängd människor. Jag har, i likhet med de flesta jag känner, varit helt nöjd med detta. Nu påstår de att jag har haft helt fel; att tv är ett interaktivt media som skall användas för allt möjligt kul.

I framtiden kan man kanske använda sin tv för att se tv-program, men det är lite oklart. Informationen om detta har inte varit helt tydlig. Jag har alltid trott att min tv varit interaktiv. Med hjälp av fjärrkontrollen har jag alltid kunnat "zappa" mellan kanalerna, och vill jag bli riktigt interaktiv fanns ju alltid avstängningsknappen.

 

Är det inte så att det huvudsakliga argumentet för interaktiv tv är att de därigenom kan kontrollera dina tittarvanor. Istället för en allmän "Sett på TV" reklam, kan de därefter köra riktad reklam: "Som du såg på TV, torsdagen 31 januari kl 21.04".

Jag kan förstå att reklamkanalerna kan vara intresserad av detta, men varför ligger det i ett public service företags intresse? Dessutom verkar de flesta reklamkanalerna vilja dra sig ur digi-tv, eller så sänder de dessutom analogt.


© anders enges, 2002