några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

links.php compat.php settings.php source.php main.txt Typisk sida

5.2.2 compat.php

Kompatibiltetfil för 4.0.6 och 4.1.1

<?php 
     
    
# olika versioner av PHP har lite olika sätt att hantera 
    # datat via URL
    
function _RequestData$vad )
    {
        global 
$HTTP_REQUEST_VARS;
        if( isset( 
$_REQUEST[$vad] ) ) # PHP 4.1 
        
{
            return 
$_REQUEST[$vad];
        }
        elseif( isset( 
$HTTP_REQUEST_VARS[$vad] ) ) # PHP 4.0.6
        
{
            return 
$HTTP_REQUEST_VARS[$vad];
        }
        elseif( isset( 
$GLOBALS[$vad] ) )     # PHP < 4.0.6
        
{
            return 
$GLOBALS[$vad];
        }
        elseif( isset( $
$vad ) )    # Register_globals = On i php.ini
        
{
            return $
$vad;
        }
        else    
# finns inte
        
{
            return;
        }
    }
    
    function 
_ServerData$vad 
    {
        global 
$HTTP_SERVER_VARS;
        if( isset( 
$_SERVER[$vad] ) ) # PHP 4.1
        
{
            return 
$_SERVER[$vad]; 
        }
        elseif( isset( 
$HTTP_SERVER_VARS[$vad] ) ) # PHP 4.0.6 
        
{
            return 
$HTTP_SERVER_VARS[$vad]; 
        }
        elseif( isset( 
$GLOBALS[$vad] ) )     # PHP < 4.0.6 
        
{
            return 
$GLOBALS[$vad]; 
        }
        elseif( isset( $
$vad ) )    # Register_globals = On i php.ini 
        
{
            return $
$vad
        }
        else    
# finns inte 
        
{
            return; 
        }
    }
?>
Listning 5.2.2.1 - inc/compat.php

   Sidokarta mm.Källkodercompat.php