några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din uppgift

2.3.4 Hantering av formdatat med PHP

För att kunna hantera det data som blev sänt av formen behöver vi göra ett tillägg i php-koden

 

Se isset.php, _request.php samt datum.php för mer information.

<html>
      <head>
        <title>En g&auml;stbok</title>
      </head>
    <body>
    <form>
        <table border="1">
        <tr><td>Namn:</td><td>
            <input type="text" name="vem">
        </td></tr>
        <tr><td>Elpost:</td><td>
            <input type="text" name="elpost">
        </td></tr>
        <tr><td>Ärende:</td><td>
            <input type="text" name="arende">
        </td></tr>
        <tr><td>Text:</td>
        <td>
            <textarea name="texten" rows="5" cols="40"></textarea>
        </td></tr>
        <tr><td>&nbsp;</td><td>
            <input type="submit" name="knapp" value="    Skriv    ">
        </td></tr>
        </table>
    </form>
    <?php
    

    # kontrollera om det fanns "knapp=" i URL raden
    
if ( isset( $_REQUEST"knapp" ] ) )    
    {
        
# tag vem= värdet från URL
        
$vem $_REQUEST"vem" ];
        
        
# tag elpost= värdet från URL    
        
$elpost $_REQUEST"elpost" ];
        
        
# tag arende= värdet från URL            
        # observera att man helst inte skall använda 
        # åäö i URL sammanhang
        # i PHP går det däremot bra med åäö
        
$ärende $_REQUEST"arende" ];
        
        
# tag texten= värdet från URL            
        
$texten $_REQUEST"texten" ];

        
# tag datum från systemet och formatera detta korrekt 
        
$datum date("Y.m.d H:i");
        
        
# skarva ihop en textsträng som skall kunna skrivas till filen
        
$allt $datum "|" $vem "|" $elpost "|" .
                
$ärende "|" $texten ;
                
        
# för tillfället visar vi den bara på sidan och skriver inte
        # till någon fil
        
echo "Du klickade på Skriv och 
                följande kommer att sättas i filen<br><pre>"
;
        echo 
$allt;
        echo 
"<pre>";
    }
    

    # all PHP kod som tidigare
    # ...
    
?>
    </body>
</html>
Listning 2.3.4.1 - samples/_l3g.php
[Visa i separat fönster]

Prova programmet genom att skriva in olika saker i formen...

   UppgifterUppgift 24