några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.7 _REQUEST

_REQUEST arrayen sammanfattar _GET, _POST och _COOKIE.

OBS! Endast PHP 4.1.0 och nyare

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

Klicka här för att sätta en cookie till (kräver Javascript)

Klicka här för att sätta URL parametrar (ta en titt på adressraden efteråt)

namn guru

<?php
    
# visa alla _REQUEST variabler
    
echo "<table>";
    echo 
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo 
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach( 
$_REQUEST as $key=>$value)
    {
        echo 
"<tr><td valign=\"top\"><font size=\"1\">";
        echo 
"\$_REQUEST[\"";
        echo 
$key ;
        echo 
"\"]" ;
        echo 
"</font>&nbsp;</td><td><font size=\"1\">"
        echo 
$value 
        echo 
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo 
"</table>";
?>
Listning 1.7.7.1 - samples/s61.php

NamnVärde
Resultat av listning 1.7.7.1

   Börja härPHP variabler_REQUEST