några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.1 _SERVER

_SERVER arrayen innehåller allmän information om servern och dess miljö. Av intresse kan t.ex. PHP_SELF vara. Denna innehåller nuvarande fils path.

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

OBS! Beroende på version och konfiguration kan _SERVER även heta HTTP_SERVER_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen.

<?php

    
# visa alla _SERVER variabler
    
echo "<table width=\"482\" style=\"font-family:verdana,arial\">";
    echo 
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo 
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach( 
$_SERVER as $key=>$value)
    {
        echo 
"<tr><td valign=\2top\"><font size=\"2\">"
        echo 
"\$_SERVER[\"" ;
        echo 
$key ;
        echo  
"\"]";
        echo 
"</font></td><td><font size=\"2\">"
        echo 
$value ;
        echo 
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo 
"</table>";
?>
Listning 1.7.1.1 - samples/_server.txt

 

   Börja härPHP variabler_SERVER