några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7 PHP variabler

PHP har en stor mängd "färdiga" arrays med värden som kan vara av intresse. Tyvärr har det skett en del förändringar den senaste tiden, mest på grund av skärpt säkerhet.

 

GLOBALS

Om det i PHP´s konfigureringsfil finns raden:

register_globals = On

(kan kollas med phpinfo() funktionen) kan man slippa åt nästan alla variabler med följande kod:

<?php
    
# kommer inte att funka på min server

    # alternativ1
    
echo $HTTP_USER_AGENT;

    
# alternativ2
    
echo $GLOBALS["HTTP_USER_AGENT"];
    
?>
Listning 1.7.1 - samples/s46.php

Resultat av listning 1.7.1

Men från och med PHP version 4.0.6 skall man helst inte använda GLOBALS!

 

   Börja härPHP variabler