några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Programfiler Övriga funktioner

1.13 PHP Filer

Filhanteringen i PHP kan delas upp i tre distinkta delar:

  1. Hantering av PHP programfiler
  2. Hantering av övriga filer
  3. Hantering av Internet filer / adresser

 

 

   Börja härPHP Filer