några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Allmänt Manipulationer Sorteringar Stackar och köer Strängar

1.12.5 Strängar

Det finns några olika metoder att konvertera arrays till strängar och vice versa.

Nedan visas exempel på:

  • explode - skapar en array av en sträng
  • implode - skapar en sträng av en array
  • serialize - skapar en sträng av en array
  • unserialize - skapar en array av strängen som skapades men serialize
  • list - skapar enskilda variabler av en array

Se mer i array *

<?php
    
# en sträng med tabulatorer i (\t = tabb)
    
$sträng "Första\tAndra\tTredje\tFjärde";
    
    
#skapa en array av strängen - använd tabbarna som avdelare
    
$allaSträngar explode"\t"$sträng );

    echo 
"Loopar genom arrayen som skapades av strängen<br />";
    foreach ( 
$allaSträngar as $enSträng )
        echo 
$enSträng "<br />";

    
# motsaten till explode heter implode - omvandlar en array
    # till en sträng
    # andra parametern anger vilken avdelare som skall sättas
    # obserera att ordningsförljden på parametrarna är olika 
    # i implode och explode
    
$somSträng implode $allaSträngar",");

    echo 
"<br />Arrayen konverterad till en sträng<br />";
    echo 
$somSträng "<br />";

    
# en annan sak man kan göra är att använda serialize
    # denna funktion skapa en sträng av arrayen
    # men till skillnad från implode så bibehålls
    # all information om arrayen
    # detta gör att man kan spara en komplett array i en fil 
    # eller ett databasfält
    
$test serialize$allaSträngar );

    echo 
"<br />Arrayen konverterad till en sträng med serialize<br />";
    echo 
$test "<br />";
    
    
# för att återfå arrayen så använder man unserialize
    
    
$frånSerialize unserialize$test );
    
    echo 
"<br />Strängen konverterad tillbaka till en array med unserialize<br />";
    foreach ( 
$frånSerialize as $enSträng )
        echo 
$enSträng "<br />";

    
# om jag vet hur många det finns i en array kan jag skapa 
    # enskilda variabler av dessa med list
    # observera att list skall vara till vänster om =
    # det är inte en funktion utan en konstruktion i PHP
    
list($ett,$två$tre$fyra) = $frånSerialize ;
    echo 
"<br />Efter användning av list<br />";
    echo 
$två "<br />";
?>
Listning 1.12.5.1 - samples/s109.php

Loopar genom arrayen som skapades av strängen
Första
Andra
Tredje
Fjärde

Arrayen konverterad till en sträng
Första,Andra,Tredje,Fjärde

Arrayen konverterad till en sträng med serialize
a:4:{i:0;s:6:"Första";i:1;s:5:"Andra";i:2;s:6:"Tredje";i:3;s:6:"Fjärde";}

Strängen konverterad tillbaka till en array med unserialize
Första
Andra
Tredje
Fjärde

Efter användning av list
Andra
Resultat av listning 1.12.5.1

 

   Börja härArraysSträngar