några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Vanliga HTML inriktade Regexp Regexp i PHP Övriga

1.9 Strängar

Alla som programmerat i VB vet att mycket av programmeringen går ut på stränghantering. Vi söker i strängar, skarvar ihop strängar och plockar ut delsträngar. Det finns en hel del strängfunktioner i PHP.

 

Nedan är en "konverteringstabell" från VB till PHP för de vanligaste stränghanteringsfunktionerna.

VB PHP
Asc ord
Chr chr
Format Finns ingen direkt motsvarighet. Se funktionerna för nummer och datum
InStr strpos
Lcase strtolower
Left substr
Len strlen
LTrim ltrim
Mid substr
Replace str_replace
Right substr
RTrim rtrim (eller chop - samma sak)
Space Ingen direkt motsvarighet. Använd str_pad
StrComp strcmp
String Ingen direkt motsvarighet. Använd str_pad
Trim trim
UCase strtoupper

 

   Börja härSträngar