några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Allmänt Manipulationer Sorteringar Stackar och köer Strängar

1.12 Arrays

Se även php dokumentationen om arrays i array *

array

Skapar en array

<?php
    
# en "enkel" array
    
$namnen = array("kalle""ville""ida");
    
    foreach (
$namnen as $index=>$namn)
    {
        echo 
"$index => $namn<br>";
    }

    
# en associative array 
    
$anställda = array(    "guru"=>"kalle" 
                
"nybörjare"=>"ville" 
                
"programmerare"=>"ida" );

    foreach (
$anställda as $position=>$namn)
    {
        echo 
"$position => $namn<br>";
    }

    
# anger man bara startvärdet fortsätter PHP att 
    # räknauppåt från det
    
$poäng = array(100=>"Kalle""ville""ida");

    foreach (
$poäng as $index=>$namn)
    {
        echo 
"$index => $namn<br>";
    }
    

    
# observera att ovanstående även kan skrivas som:
    
$namnen[]     = "kalle";
    
$namnen[]     = "ville";
    
$namnen[]     = "ida";

    
$anställda["guru"]         = "kalle";
    
$anställda["nybörjare"]        = "ville";
    
$anställda["programmerare"]    = "ida";

    
$poäng[100]     = "Kalle";
    
$poäng[]        = "ville";
    
$poäng[]      = "ida";
?>
Listning 1.12.1 - samples/s90.php

0 => kalle
1 => ville
2 => ida
guru => kalle
nybörjare => ville
programmerare => ida
100 => Kalle
101 => ville
102 => ida
Resultat av listning 1.12.1

 

   Börja härArrays